Unga uttalar sig om "Kristus Lever"

Ett år efter synoden om unga människor, tro och kallelseurskiljning har den Påvliga avdelningen för lekmän, familj och livet samlat ungas vittnesbörd i korta videoklipp om påven Franciskus postsynodala apostoliska uppmaning "Christus vivit". Här talar Klara Van Voorst tot Voorst, 24 år gammal från Nederländerna om att vara kallad till helighet.

Den postsynodala apostoliska uppmaningen "Christus vivit", är skriven i form av ett brev "till unga och till hela Guds folk" och består av 9 kapitel uppdelade i 299 stycken. Översättningen på svenska ”Kristus lever” kom under hösten på Veritas Förlag.

“Christus vivit” är resultatet av den XV biskopssynoden i oktober 2018 om unga, tron och kallelseurskiljning. Inledningsvis analyserar texten den verklighet de unga lever i, idag, för att sedan fortsätta med en inbjudan till de unga att söka vänskapen med Jesus.

Unga helgon

Uttdrag ur "Kristus Lever": 

49. Kyrkans hjärta är även fyllt av unga helgon som överlåtit sina liv åt Kristus, många av dem ända in i döden när de dog som martyrer. De var dyrbara återsken av den unge Kristus; deras strålande vittnesbörd uppmuntrar oss och väcker oss från vår dåsighet. Synoden påpekade att »många unga helgon har låtit ungdomen stråla fram i all sin skönhet och blivit till verkliga profeter som under sin tid skapat förändring. Deras exempel visar oss vad de unga är förmögna att utföra när de öppnar sig för att möta Kristus«.

50. »Genom de ungas helighet kan kyrkan förnya sin andliga glöd och sin apostoliska livskraft. Den helighetens balsam som alstras genom det goda liv som finns hos så många unga har kraft att hela kyrkans liksom världens sår, och föra oss tillbaka till den kärlekens fullhet som vi alltid har varit kallade till: unga helgon inspirerar oss att återvända till vår första kärlek (jfr Upp 2:4)«. Vissa helgon levde inte till vuxen ålder, trots detta visade de att det finns ett annat sätt att tillbringa sin ungdom. Låt oss tänka på åtminstone några av dem som, var och en på sitt eget vis, och under olika tidsåldrar, levt sina liv i helighet.

51. Under 200-talet arbetade den helige Sebastian som ung befälhavare inom den praetorianska vaktstyrkan. Det sägs att han ständigt talade om Kristus och försökte omvända sina medarbetare, ända tills han beordrades att avsäga sig sin tro. Eftersom han vägrade besköts han med pilar, men överlevde och fortsatte frimodigt att förkunna Kristus. Till slut pryglades han till döds.

52. Den helige Franciskus av Assisi hörde, medan han ännu var ung och full av drömmar, Jesu kallelse till fattigdom och till att återuppbygga kyrkan genom sitt vittnesbörd. Franciskus lämnade i glädje allt han hade och är nu det universella broderskapets helgon, allas vår broder. Han prisade Herren för hans skapelser. Franciskus dog år 1226.

53. Den heliga Jeanne d’Arc föddes år 1412. Hon var en ung bondflicka som trots sin ringa ålder stred för att befria Frankrike från inkräktare. Eftersom hennes handlingar och beteende liksom hennes sätt att leva ut tron blev missförstådda brändes Jeanne på bål.

54. Den salige Andreas av Phû Yên var en ung vietnamesisk man som levde på 1600-talet. Han var kateket och biträdde missionärerna. Andreas fängslades för sin tro och eftersom han vägrade att avsäga sig den blev han mördad. Andreas dog med namnet Jesus på sina läppar.

55. Under samma århundrade blev den heliga Kateri Tekakwitha, en ung kvinna som tillhörde den nordamerikanska ursprungsbefolkningen, förföljd för sin tro och flydde över 30 mil till fots ute i vildmarken. Kateri vigde sig själv åt Gud och dog medan hon uttalade: »Jesus, jag älskar dig!«

56. Den helige Domenico Savio offrade alla sina lidanden till Maria. När den helige Giovanni Bosco lärde honom att helighet innebär en ständig glädje öppnade Domenico sitt hjärta för en smittande glädje. Han ville hålla sig nära de mest övergivna och klena bland sina unga fränder. Domenico dog år 1857 vid fjorton års ålder medan han sade: »Vilka underbara ting jag får uppleva!«

57. Den heliga Thérèse av Jesusbarnet föddes år 1873. Vid femton års ålder inträdde hon i karmeliternas kloster, efter att ha tagit sig igenom många svårigheter. Thérèse levde i den lilla vägens fullkomliga förtröstan på Herrens kärlek och beslutade sig för att genom sina böner elda på den kärlekens eld som brinner i kyrkans hjärta.

58. Den salige Ceferino Namuncurá var en ung man från Argentina och son till en av urbefolkningsstammarnas hövdingar. Han blev salesiansk seminarist och fylldes av längtan att återvända till sin stam för att föra Jesus Kristus till dem. Ceferino dog år 1905.

59. Den salige Isidore Bakanja var en lekman från Kongo som vittnade om tron. Han utstod en utdragen tortyr som straff för att han förkunnat det kristna budskapet för andra unga människor. Under det att han förlät sin bödel dog Isidore år 1909.

60. Den salige Pier Giorgio Frassati, som dog år 1925, »var en ung man fylld av en glädje som svepte allting med sig, en glädje som besegrade många svårigheter under hans liv«. Pier Giorgio sade att han ville återgälda den Jesu kärlek som han tog emot i den heliga kommunionen genom att besöka och hjälpa de fattiga.

61. Den salige Marcel Callo var en ung fransman som dog år 1945. Marcel satt fängslad i österrikiskt koncentrationsläger och uppmuntrade där sina medfångar i tron under det hårda arbetet.

62. Den unga saliga Chiara Badano, som dog år 1990, »fick uppleva hur smärta kan förvandlas av kärlek […] Nyckeln till den frid och glädje hon kände var hennes fullkomliga förtröstan på Herren och det att hon accepterade att hennes sjukdom var ett mystiskt uttryck för hans vilja, både för hennes egen skull och för andras«.

63. Må dessa, och de många andra unga som i tysthet och i det fördolda har levt ut evangeliet i sin helhet, be för kyrkan så att hon blir fylld av glada, modiga och hängivna unga som kan skänka världen fler heliga vittnesbörd.

19 november 2019, 13:53