Mässa i Rom på dagen för Sankt Olavs omvändelse

Varje år, den 16 oktober, firas en mässa på minnesdagen för Sankt Olavs omvändelse och dop, i kyrkan San Carlo al Corso i Rom. I kyrkan finns ett altare vigt till den norske kungen Sankt Olav som led martyrdöden i Stiklestad 1030.

Den helige Olav firas varje år den 29 juli, dagen han led martyrdöden. Sedan 2007 beslutade biskop Bernt Eidsvig i samråd med det katolska stiftet och nuntien i Norden, att införa en ny minnesdag i den liturgiska kalendern. Minnesdagen för Sankt Olavs omvändelse och dop, den 16 oktober.

Minnesdagen firas inte bara i Norge utan har sen dess firats även i Rom, vid det altare vigt till den norska kungen och martyren, som påven Leo XIII 1892 skänkte till den norska missionen. Altaret är ett sidoaltare på vänster sida i kyrkan San Carlo al Corso i centrala Rom. Biskop Johannes Fallize, anlitade porträttmålaren Pius Welonskitil  att måla altartavlan.

I samband med att minnesdagen instiftades, skapades även en vänförening - Olavsaltarets vänner -  som sköter om altaret och hjälper till att organisera den årliga mässan, som har blivit en anledning till en pilgrimsfärd från Norge till Rom. Det stora antalet pilgrimer gjorde det omöjligt att fira mässan vid sidoaltaret, på grund av begränsat utrymme. Istället firades mässan vid högaltaret av Oslos katolska biskop Bernt Eidsvig.

21 oktober 2019, 11:45