Hjälp till kyrkan som lider publicerar rapport om kristen förföljelse Hjälp till kyrkan som lider publicerar rapport om kristen förföljelse  

Hjälp till kyrkan som lider: Kristna förföljda i över 20 länder

Påvliga stiftelsen Hjälp till kyrkan som lider, som stödjer religionsfrihet i världen, presenterade på torsdagen 24 oktober sin rapport som avslöjar att kristna förföljs i över 20 av världens länder.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Vi lever i ett tillstånd av evig spänning, för i vårt sinne vet vi att någonstans kommer det att utföras en annan attack någon gång, även om ingen vet var och när". Så inleder kardinal Joseph Coutts Hjälp till kyrkans som liders senaste rapport. Kardinal Coutts, ärkebiskop av Karachi i Pakistan, ger så en bild av hur 300 miljoner kristna i världen lever under förföljelse. Att delta i en mässa, arrangera event och pastorala aktiviteter i ett kristet samfund, visa religiösa symboler eller helt enkelt bekänna sin tro blir handlingar som kan äventyra ens frihet och till och med ens liv i fler än 20 länder i världen.

Hjälp till kyrkan som lider ger styrka

Kardinalen skriver: “Religiös förföljelse kan ta många former som genom brutala attacker som utförs av IS i Irak och i Syrien mot kristna och yetzider eller i mer slingrande form som diskriminering, hot, utpressning, bortföringar och tvångskonverteringar, nekande till rättigheter eller begränsning av friheter”. Kardinal Coutts fokuserar framför allt på situationen i den islamiska staten Pakistan där de kristna är en liten minoritet bland en stor befolkning med över 200 miljoner invånare. “Under årens lopp har vi bemött allt detta som har beskrivits, men även under de svåraste stunderna har vi alltid funnit styrka genom uppmuntran och stöd som Hjälp till kyrkan som lider har gett”.

Mer förföljda än någonsin

Denna påvliga stiftelse vill ge alla utsatta kristna en röst genom sin nya rapport “Mer förföljda än någonsin. Fokus på anti-kristen förföljelse mellan 2017 och 2019” som presenterade på morgonen 24 oktober i Roms basilika tillägnad helige Bartolomeus. Under denna period har kristnas situation blivit kritisk i fler länder än tidigare, som Kamerun, Burkina Faso och Sri Lanka.

“Att delta i en mässa, arrangera event och pastorala aktiviteter i ett kristet samfund, visa religiösa symboler eller helt enkelt bekänna sin tro blir handlingar som kan äventyra ens frihet och till och med ens liv i fler än 20 länder i världen.”

Särskilt i Afrika ser man en ökning av kristen förföljelse på grund av utbredningen av islamistisk fundamentalism. Under 2019 dödades 17 präster och en ordenskvinna i världen och 14 av dessa mord skedde på den afrikanska kontinenten. Under de sex första månaderna i år dödades 20 kristna i Burkina Faso, varav 6 präster och en pastor.

Terrorism

Terrorismen är inte endast islamisk. I Indien till exempel har över 1000 attacker utförts de senaste två åren och över 100 kyrkor har förstörts av hinduiska extremister. Sedan finns en politisk och statlig förföljelse. Man betonar att trots diplomatiska framsteg med länder som Nordkorea och Kina har förföljelsen mot de kristna inte trappats av.

Guds ära

Vad gäller situationen i Mellanöstern berättar kardinal Leonardo Sandri, prefekt för Kongregationen för de orientaliska kyrkorna, för Vatican News att kyrkan engagera sig i att få de kristna att stanna kvar i sina hemländer. Det handlar om att uppnå stabilitet och balans, berättar han och att de kristna alltid har varit en minoritet som bär fram Guds ära och visar detta i sin tjänst för sina bröder, för social stabilitet i dessa länder.

Medborgare fullt ut

Kardinal Sandri berättar att herdarna som verkar i Mellanöstern betonar att de kristna där inte bara vill ha tillåtelse att vara närvarande i dessa länder av barmhärtighet, utan att fullt ut vara medborgare. Han säger att påven också har understrukit detta i flera tal. I alla Mellanösterns länder bidrar de kristna till hela befolkningens sociala nivå genom sina missionärer, kyrkor, präster, ordensfolk och lekmän och som den universella katolska kyrkan i sin tur engagerar sig i att hjälpa, avslutar kardinal Sandri.


 

25 oktober 2019, 12:29