Green Legacy – Etiopien Green Legacy – Etiopien 

Etiopien: 350 miljoner träd planterade för att skapa en framtid

Etiopiens regering har tagit ett initiativ kallat Green Legacy för att motarbeta utarmning av marken och folkets engagemang i detta har överträffat alla förväntningar. Vice generalsekreterare för landets biskopskonferens fader Fikre säger att det gemensamma engagemanget för miljön hjälper att övervinna etniska spänningar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Etiopien slår rekord. På Green legacy-dagen i landet, 29 juli 2019, lyckades volontärer plantera över 353 miljoner träd på bara 12 timmar. Siffrorna publicerades av landets ministerie för innovationer och teknologi samt genom ett tweet från premiärministern Abiy Ahmeds kontor. Initiativet visade sig skapa entusiasm och social, religiös och politisk enhet.

Träden skapar en framtid

Enligt FN har skogsytan i Etiopien sedan början på 1900-talet sjunkit från 35% till 2000-talets 4%. Fader Teshome Fikre Woldentensae, vice generalsekreterare för Etiopiens biskopskonferens berättar om folkets sammanhållning i initiativet och att det råder en medvetenhet om att "träden skapar en framtid”.

“23 miljoner etiopier planterade miljontals träd i måndags”

“Vi gick ut med alla religiösa ledare för att plantera träden i området som ordensgemenskaperna har till sitt förfogande” berättar han. “Jag är 47 år och när jag var lite täcktes nästan 40% av landets yta av skogar. Nu är vi på 4%. Man har sagt att 23 miljoner etiopier [i måndags], från morgon till kväll i blöta och regn, lyckade plantera miljontals träd.”

Skyddar sitt land

Fader Fikre talar om hur detta initiativ har skapat positivitet och enhet och att det finns en önskan att skydda jorden, vårt gemensamma hem, som påven Franciskus säger. Han säger att man inför torka och klimatförändringar inte kan säga att det är Europas, Amerikas eller Kinas problem, utan att det är dem själva som måste skydda området som de har ansvar för. ”Detta är även det som Kyrkans sociallära lär ut och som vi stödjer mycket - berättar han. Genom våra stifts Caritas-avdelningar har vi lyckats att samla alla katoliker och inte bara dem utan alla personer som gynnar kyrkans engagemang.”.

Välplanerad vård

Rent praktiskt har initiativet planerats väl och man har valt ut lokala trädarter som folket har accepterat och som är klimatanpassade. De har även satt plantor för att försköna området och uppe i bergen så att djur, som nu flyr på grund av avskogningen, kan få skydd. Man har även engagerat proffs och agronomer som arbetar för kyrkans räkning för att se till att det som man nu har planterat tas om hand. Alla landets institutioner har åtagit sig ansvaret att vårda det så att det växer. Fader Fikre säger att man har kommit långt om 25% av plantorna tar sig av de 4 miljarder som man ska plantera under året.

Han berättar vidare att en grupp katolska proffs på området även har planterat fruktträd på biskopskonferensens område på 5000 kvadratmeter.

Broderskap

“Sanning, rättvisa och försoning är ord som vi helt och hållet vill leva ut i en atmosfär av broderskap, säger fader Fikre. Detta engagemang har säkerligen fört samman religionerna och visar hela samhället vägen mot det gemensamma målet att se framtiden an. Detta broderskap mellan etiopierna, som upplever etniska spänningar, är verkligen positivt.”

 

31 juli 2019, 09:05