Män och kvinnor i Norra Kivu i Demokratiska republiken Kongo Män och kvinnor i Norra Kivu i Demokratiska republiken Kongo 

Kongo: Biskopar oroliga för IS närvaro

Biskoparna i södra Kivu i Demokratiska republiken Kongo är vaksamma på IS närvaro i centrala Afrika. De meddelade detta vid sin generalförsamling melan 27 maj och 2 juni och anmäler massakrer, attacker, kidnappningar och plundringar som orsakar omfattande förflyttningar av befolkningen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Biskoparna meddelar att bristen på säkerheten i staten ytterligare försvagar den redan svåra ekonomin. Mineraler plundras, lokalt jordbruk överges till förmån för subventionerade utländska produkter, lokalt företagande är nästan obefintligt, skatter lämnas i händerna på statliga agenter som ofta utnyttjar det till egen fördel.

Man ber därför myndigheterna att återta kontrollen och försäkra enhet och säkerhet för befolkningens bästa i respekt för miljön.
 

19 juni 2019, 14:19