Bön under påsken i Polen Bön under påsken i Polen  

29 april: Martyriets dag för det polska prästerskapet

Biskopar, präster och ordensfolk i Polen: under det Andra Världskriget var de tusentals som gav sina liv för att förbli nära människorna.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

"Gläd dig, Polen, för de nya saliga! [...] de ropar till våra hjärtan: Tro att Gud är kärlek! Tro det i goda och svåra stunder! Ge hoppet liv! Låt det i er producera trohet mot Gud i varje prövning!". Dessa ord uttalade påven Johannes Paulus II då han saligförklarade syster Regina Protmann, Edmund Bojanowski och 108 polska martyrer från andra världskriget på torget Jósef Piłsudski i Warszawa. Bland dem, präster och nunnor, av vilka 46 dödades i koncentrationslägret Dachau, 14 i Auschwitz och 16 i andra nazistiska koncentrationsläger.

Det polska prästerskapets vittnesbörd

Den dag som Dachau befriades av Förenta staternas armé den 29 april 1945, blev en minnesdag för den katolska kyrkan i Polen. Fader Jan Mikrut vid det påvliga universitetet Gregoriana, berättar om hur Polen i samband med världskonflikten, splittrades mellan två ockupanter som båda tjänade döden.

Ryssarna deporterade den polska eliten, inklusive många präster, till koncentrationslägren i Sibirien och Kazakstan. I det område som tyskarna ockuperade var å andra sidan prästerskapet ett allvarligt problem för de nationella socialisterna som såg en djup enhet mellan tro och nation. Siffrorna talar om miljoner dödsfall. Mellan 1939 och 1945 dödades 2812 präster, 4 biskopar, 149 seminarister, 205 ordensbröder och 289 ordenssystrar

30 april 2019, 14:44