Påven Franciskus och ärkebiskopen av Rabat Cristobal Lopez Romero Påven Franciskus och ärkebiskopen av Rabat Cristobal Lopez Romero 

Ärkebiskopen av Rabat: Påvens besök bär frukt

Ärkebiskopen av Rabat Cristobal Lopez Romero berättar om katolska kyrkan i Marockos framtid efter påven Franciskus besök.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Ärkebiskopen av Rabat Cristobal Lopez Romero säger till Vatican News att han tackar Gud för den nåd som påvens besök i Marocko har gett. Han betonar tre ämnen som påven tog upp under sitt besök och som kan vara särskilt intressanta för det marockanska folket.

Interreligiös dialog

Han säger att den interreligiösa dialogen, som kungen av Marocko och påven talade om, kan vara ett stort steg framåt för vänskap, ömsesidig kunskap och berikande, för att tillsammans bygga upp ett universellt broderskap genom att börja utifrån sig själv.

“Vi måste ändra lagarna för internationell handel och det ekonomiska systemet så att alla kan bo i sitt eget land och inte tvingas att lämna det på grund av krig eller av ekonomiska skäl”

Migration

Ärkebiskopen understryker påvens attityd inför migrationen, som utgår från verben: ta emot, skydda, främja och integrera och förklarar: ”Vi måste öppna våra hjärtan - det är nödvändigt att dörrarna till våra hjärtan öppnas. Vi måste ändra lagarna för internationell handel och det ekonomiska systemet så att alla kan bo i sitt eget land och inte tvingas att lämna det på grund av krig eller av ekonomiska skäl. Migration är en rättighet, men det måste kunna ske på ett ordnat sätt i respekt för mänskliga rättigheter.”

Proselytism

Då påven höll tal till Kyrkans män i Rabat bad han dem att inte utföra proselytism, något som också är förbjudet i Marocko där majoriteten är muslimer. Ärkebiskopen Lopez Romero förklarar att marockanska kristna väl känner till detta. Deras mål är Guds rike, fred, broderskap, respekt för livet, kärlek och mer sanning. Som Benedictus XVI har sagt: ’Kyrkan växer inte genom proselytism utan av dragningskraft och vittnesbörd’.

04 april 2019, 09:13