Protester i Haiti vid begravning av dödade demonstranter Protester i Haiti vid begravning av dödade demonstranter 

Haiti på avgrundens rand: Kyrkans varning får inget svar

Situationen är allvarlig i Haiti. Fattigdomen ökar, det allmänna bästa är allvarligt hotat och hjälpinsatser räcker inte. Kyrkan har sänt ut varningar för att situationen inte längre håller, med man får inget gensvar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kyrkan i Haiti får inget svar på sina varningar att landet står på avgrundens rand. Det är ett av världens fattigaste länder med underutveckling och social tumult. För 9 år sedan drabbades det av en jordbävning med aldrig tidigare skådad förödelse som drabbade omkring 3 miljoner personer och skördade över 220 000 offer.

Våldsklimat

Haitis biskopar sände ut en varning den 13 februari där de berättade om det allmänna våldsklimatet i landet och demonstrationer mot regeringen under president Jovenel Moise som hårt bortträngs av polisstyrkor. Regeringen som är vid makten sedan februari 2017 anmäls ofta av oppositionen för sin ekonomiska politik men även för korruption och av folket, som är utmattat av fattigdomen, för sin inkompetens. De ber om presidentens avgång.

Skydda det gemensamma bästa

“Timmen är allvarlig, fattigdomen ökar, det allmänna bästa hotas och denna situation kan inte längre fortsätta” varnar biskoparna. De vädjar till ”medborgarna för olika partiers samveten för ett patriotiskt beslut, även om sker på bekostnad av stora uppoffringar", för att finna ”en klok lösning som ser till att förbättra nationens intressen och skydda det gemensamma bästa”.
 

15 mars 2019, 12:19