Ordenssystrar Ordenssystrar 

Frankrike: Ilska, sorg och indignation för övergrepp mot ordenssystrar

En dokumentär om övergrepp mot ordenssystrar har sänts på den fransk-tyska tv-kanalen Arte och konferensen för ordensfolk i Frankrike, Corref är tacksam för journalisternas arbete. Frankrikes biskopskonferens enar sig med Corref:s deklaration där de skriver: ”Där vi, Kyrkans ledare i Kristus tjänares namn har åtagit oss att skydda barnen och de sårbara personerna, stödja samvetet, värdigheten, friheten och hoppet för dem som med tillit enar sig med ordenslivet, har vi allvarligt och kollektivt misslyckats”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I en deklaration som har publicerats efter sändningen av dokumentären enar sig Frankrikes biskopskonferens (CEF) med den franska konferensen för ordensbröder och systrar (Corref) i djup indignation, sorg och ilska över sexuella övergrepp mot ordenssystrar. Biskopskonferensen riktar sig särskilt till ordensfolk och övergreppsoffer i tanke, bön och stöd.

Kampen mot övergrepp

CEF och Corref fortsätter i sitt engagemang att ta emot och lyssna på offer, som påven Franciskus också har bett om även efter biskopsmötet i Vatikanen om övergrepp mot minderåriga i Kyrkan. De fortsätter i kampen mot alla slags övergrepp inom Kyrkan som dem vad gäller makt, samvete och sexuella övergrepp.

Dokumentären berättar om några fall där ordenskvinnor har behandlats som objekt och även då de har blivit gravida. Den avslöjar även systrars och deras kommuniteters fattigdom. Biskopskonferensen är tacksam för journalisternas arbete med dokumentären så att de tydligt kan se vad som återstår att göra på detta plan, trots att många internationella kvinnliga institut mycket uppmärksamt skyddar sina medsystrar. Man ska ta itu med straffriheten, som även har rått i pedofilifall, samt aktiv eller passiv medbrottslighet med även med länken mellan maktmissbruk, andligt missbruk och sexuellt våld.

Fönster mot hoppet

Corref ser denna dokumentär som ett "fönster mot hoppet" och tackar ordenskvinnor och lekmän från hela världen som reser sig mot dessa outhärdliga brott och hjälper offren.

“Vi tar på oss skulden och ansvaret för förstörda liv och engagerar oss här och överallt så att det inte kan upprepas”

Corref skriver avslutningsvis:

“Där vi, Kyrkans ledare i Kristus tjänares namn har åtagit oss att skydda barnen och de sårbara personerna, stödja samvetet, värdigheten, friheten och hoppet för dem som med tillit enar sig med ordenslivet, har vi allvarligt och kollektivt misslyckats. Det är en oförlåtlig skam. Nu måste vi ta på oss skulden och ansvaret för förstörda liv och engagera oss här och överallt så att det inte kan upprepas. Det är grundläggande att alla i Kyrkan och experthjälp utifrån engagerar sig.”
 

14 mars 2019, 12:27