Troende i Heliga Hjärtats katedral i Lahore Troende i Heliga Hjärtats katedral i Lahore 

Biskop i Pakistan ”Fasta från mobiltelefoner!”

Enligt ärkebiskopen av Lahore, Sebastian Shaw, är mobiltelefoner en källa till distraktion, som kan leda till missbruk.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I en tid av mobiltelefonernas utbredda användning och popularitet, uppmanar en pakistansk ärkebiskop sina troende till att avstå från att använda sina smartphones, under en timme om dagen, i fastan.

När han talar till de troende under en korsvägsandakt i Heliga Hjärtats katedral i förra veckan, bad msgr. Sebastian Shaw de troende att fasta en timme om dagen från mobiltelefoner, för att undvika att distraheras. Mobiltelefonerna är som att ha Satan nerstucken i fickan när ni kommer till kyrkan, sa han.

Fastan

Fastan är en 40-dagar lång period när kristna ber, gör bot, fastar och avstår från saker, och engagera sig i allmosor och god verksamhet för att förbereda sig för att fira påsken, Jesu triumferande uppståndelse och seger över döden.

Fasteperioden är i efterföljelse av de 40 dagar som Jesus tillbringade i öknen efter hans dop, frestad av djävulen, innan han började sitt offentliga liv.

Mobiltelefoner

Pakistan och dess unga är inget undantag för den revolutionerande inverkan mobiltelefonerna har haft i hela världen. Det finns minst 155,4 miljoner mobiltelefoner i landet med en befolkning på cirka 197 miljoner invånare. Enligt den pakistanska telekommunikationsmyndigheten har cirka 63 miljoner användare tecknat avtal för 3G eller 4G-anslutningar.

Studier har visat att i Asien - särskilt Sydasien - finns brist på kunskap om hur internet fungerar och dess faror. I Pakistan vet omkring 69 procent av befolkningen inte ens vad internet är.

Beroende

Ärkebiskop Shaw vill varna unga för att utveckla ett beroende till mobiltelefonen, som till en drog. Han beklagar att unga fortsätter att skicka meddelanden till varandra, även när de är i kyrkan. Istället sa han att de borde använda fastan för att rannsaka sitt liv och ge upp de vanor och beteenden som splittrar dem och isolerar dem från andra. "Svara på frestelserna med beslutsamhet!”, uppmanade han.

I Pakistan är användningen av mobiltelefoner i kyrkor också en säkerhetsfråga som är relaterad till terrorattacker. Av denna anledning har kyrkan förbjudit att ta foto eller spela in videoklipp, inklusive under helgdagar som påsk och jul.

Biskop Samson Shukardin i Hyderabad håller med sin medbiskop i Lahore. "Även om det är en stor källa till information på en fingertopps avstånd, är den oavbrutna användningen av mobiltelefoner farlig för ungdomar." Han pekade på den splittrande effekt som de har på familjerna.

14 mars 2019, 12:55