Kaldeiska patriarken msgr. Sako Kaldeiska patriarken msgr. Sako 

Msgr. Sako uppmanar till ömsesidig respekt

En inbjudan till kristna och muslimer att lämna från den gamla mentaliteten som hindrar dem från att vara öppna för varandra, att lära känna den andres tro, och befrias från okunnighet för att kunna fördjupa det vi har gemensamt. Det är den kaldeiska patriarken i Bagdad, Msgr. Louis Raphael Sako, önskan i början av det nya året.

För kardinalen är den fredliga samexistensen och den ömsesidiga respekten det enda som leder till en ljus framtid för oss i denna del av världen, i ett gemensamt skydd av religionerna från fanatiska tankar och allt som orsakar vrede och våld. Varje år, skriver kardinalen, kommer med nytt hopp – det hopp som kan stoppa det onda och grymheterna.

Tjänst och uppdrag

Kyrkan kommer å sin sida tjäna och missionera, bekräftar patriarken. Till exempel, bistår Caritas 28 tusen familjer, varav 80% är inte är kristna. Låt oss alla år 2019 gå i samma riktning, och hämta vårt styrka och beslutsamhet från Guds välsignelse. Det är Msgr. Sakos förhoppningar för alla irakier i Irak inför det kommande året.

04 januari 2019, 12:20