Fattigdom Fattigdom 

Vittnesbörd om migrationskris utan dess like i Venezuela

Över 2 miljoner venezuelaner lämnade sitt land år 2015 och vid Urbi et Orbi sände påven Franciskus en tanke till landet: ”Må denna välsignade tid låta Venezuela återfinna social harmoni och att alla delar av samhället arbetar broderligt för landets utveckling och för att hjälpa de mest utsatta befolkningsgrupperna”. F George Engel ger sitt vittnesbörd från landets huvudstad Caracas: "folket dör av svält"

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Må denna välsignade tid låta Venezuela återfinna social harmoni och att alla delar av samhället arbetar broderligt för landets utveckling och för att hjälpa de mest utsatta befolkningsgrupperna”. Påven Franciskus bad och välsignade även Venezuela vid Urbi et Orbi på juldagen.

“F Engel frågar sig vem som sedan ska bygga upp landets igen om detta fortsätter”

Utvandringen från landet är enligt FN den största i Latinamerikas historia. Vatican News har talat med f George Engel vid församlingen Notre-Dame dell’Assomption i Caracas, som verkar i Venezuela sedan 16 år, och han berättar att situationen är allvarlig och att folket dör av svält.

F Georges vittnesbörd

“Krisen i Venezuela har den senaste tiden förvärrats på ett oroväckande sätt och präglas av hunger och våldet som den medför” berättar han, men han anser att emigrationen är det allvarligaste problemet att ta itu med. Fler än hälften av de unga i en församling i centrala Caracas har emigrerat till Colombia, Chile eller Peru och församlingarna töms för varje dag berättar p Engel. Han anser att det största problemet är att de drivna och bildade personerna ger sig av och frågar sig vem som sedan ska bygga upp landets igen om detta fortsätter.

 

28 december 2018, 13:56