Hemlös efter tsunami Hemlös efter tsunami 

Kardinal Bo sällar sig till påven Franciskus bön om solidaritet med folket i Indonesien

I ett Nyårsbudskap ber kardinal Bo, ärkebiskop av Myanmar, om närhet och stöd för de överlevande vid tsunamikatastrofen i Indonesien och sällar sig så till påven Franciskus bön efter Angelus 23 december.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kardinal Charles Maung Bo, som är nyvald ordförande för Asiens biskopskonferens sänder ut en brådskande appell till Kyrkan i Asien om hjälp till de utsatta efter tsunamin i Indonesien. Han uppmanar till bön för offren och deras nära och kära för en andlig närhet men även om praktisk hjälp.

Påvens bön för Indonesiens utsatta folk

Påven Franciskus ord efter Angelus 23 december till Indonesiens folk:

"Min tanke går i denna stund till Indonesiens befolkning, som har drabbats av en våldsam naturkatastrof och som har skördat många människoliv, lett till många försvinnanden och hemlösa och orsakat omfattande materiella skador. Jag ber alla att ena sig med mig i bön för offren och deras nära och kära. Jag står andligen nära de evakuerade och alla prövade personer och ber till Gud om att deras lidande lindras. Jag vädjar till att dessa bröder och systrar inte ska sakna vår solidaritet och det internationella samfundets stöd."

 

29 december 2018, 12:48