Mike Pompeo i möte med statsekreterare kardinal Pietro Parolin Mike Pompeo i möte med statsekreterare kardinal Pietro Parolin  (Vatican Media)

Parolin: Aftalen med Kina er et gennemtænkt valg, der er taget i bøn

Vatikanets statssekretær har mødt den amerikanske udenrigsminister Pompeo i Vatikanet for at drøfte aftalen med Kina om udnævnelse af biskopper. Her forklarede han Den hellige Stols årsager til at indgå aftalen.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

Den amerikanske udenrigsminister, Michael Richard Pompeo, mødtes i Vatikanet torsdag den 1. oktober med kardinal Pietro Parolin og ærkebiskop Gallagher, der er ”udenrigsminister” for Den hellige Stol.

Det var en samtale på 45 minutter i ”en respektfuld og hjertelig atmosfære”. I løbet af samtalen var det muligt at præsentere de forskellige holdninger til Kina og tale om nogle af de konflikter, som verden er ved at forbløde under. I besvarelsen af journalisternes spørgsmål sagde direktøren for Vatikanets pressekontor Matteo Bruni: ” I løbet af samtalerne her til formiddag mellem udenrigsministeren for De forenede Stater, Michael Richard Pompeo, og hans Helligheds statssekretær, hans eminence kardinal Pietro Parolin, der blev ledsaget af hans excellence mons. Richard Gallagher, sekretær for forbindelserne med udenlandske stater, præsenterede parterne deres forskellige holdninger med hensyn til forbindelserne med Den kinesiske Folkerepublik i et klima, der var afslappet, hjerteligt og præget af respekt. Man talte i øvrigt om nogle konflikt- og krisezoner, særlig Kaukasus, Mellemøsten og det Østlige Middelhav. Mødet varede cirka 45 minutter”.

Som bekendt havde nogle udtalelser fra USA's udenrigsminister Pompeo ført til diskussioner i medierne. Udtalelserne var kritiske over for den foreløbige aftale, der blev underskrevet for to år siden af Den hellige Stol og den kinesiske folkerepublik. Den hellige Stol har, som kardinal Parolin gentagne gange har erklæret, til hensigt at foreslå en fornyelse af aftalen, der endnu er i en foreløbig form. Den Hellige Stol understreger aftalens ægte pastorale karakter. Hensigten er, at de kinesiske biskopper skal være i fuld kommunion med Peters efterfølger.

 Om aftenen samme dag fremhævede kardinal Parolin ved præsentationen af en bogudgivelse den hjertelige karakter af statssekretærens møde med den amerikanske udenrigsminister. Han understregede, hvordan Pompeo meget velovervejet havde udtrykt grunden til de seneste dages interventioner fra USA's side og hvordan der var forståelse for Den hellige Stols håndtering af disse problemer. ”Vi søger alle religiøs frihed, og vi søger alle et normalt liv for kirken; men vi ser forskelligt på metoden, vi skal nå dette mål med”, sagde kardinalen. ”Samtidig - tilføjede han - ønsker vi fra vores side at tage et gennemtænkt valg - et valg der er bedt for, et valg som paven har taget og følgelig friheden til at kunne fortsætte med at gå fremad med dette valg”.

Hvad angår den foreløbige aftale mellem Den hellige Stol og Folkerepublikken ønskede Parolin, ”at den vil fungere endnu bedre med hensyn til det, der allerede er blevet taget initiativ til indtil nu og at man kan fortsætte med at udnævne biskopper til alle de ledige bispedømmer i Kina”.

04 oktober 2020, 13:54