Basilica di San Francesco Basilica di San Francesco  

”Fratres omnes” - vi er alle brødre og søstre

Om pavens nye encyclika der underskrives i Assisi den 3. oktober.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Et åbent brev, som er postet på et website for Catholic Women´s Council, protesterer over formuleringen Fratelli tutti - titlen på pavens kommende encyclika. Brevet er underskrevet af 30 organisationer fra hele verden - blandt andet organisationen for tyske, katolske kvinder, Women´s Ordination Conference og organisationen Vi er også Kirke i Irland.  Medunderskriverne frygter, at brugen af ”fratelli” (kan oversættes med brødre eller søskende) vil fremmedgøre mange kvinder over for encyclikaens budskab og få dem til at føle sig ekskluderede, skriver det engelske tidsskrift ”The Tablet”.

Underskriverne opfordrer derfor pave Frans til at ændre titlen på sin encyclika til brødre og søstre. Vatikanet afviser dog, at titlen på nogen måde skulle være ekskluderende over for kvinder. Andrea Tornielli, leder af dikasteriet for kommunikation i Vatikanet, har tidligere udtalt, at ”fratelli tutti” simpelthen er et direkte citat fra den hellige Frans af Assisi.

Men det er vigtigt at lægge mærke til, at Frans af Assisi, der citeres i skrivelsen, henvender sig til både mænd og kvinder. Lige som den hellige Frans skriver pave Frans, at vi alle er brødre og søstre, siger Niklaus Kuster, en schweizisk kapuciner, der underviser i kirkehistorie og franciskansk spiritualitet ved universitetet i Lausannes.

Et citat fra broder Frans

Niklaus Kuster skriver: ”Da det blev offentlig kendt, at der ville komme en ny encyclika, reagerede massemedierne med at spørge sig selv, om pave Frans indleder sin nye encyclika med et diskriminerende citat. Kunne det virkelig være rigtigt, at pave Frans, der efter sit valg henvendte sig til folk på Peterspladsen med ”brødre og søstre” nu kun henvender sig til ”alle brødre”?

En samling af visdomslitteratur

Kuster siger videre: ”I begyndelsen af Laudato si' blev Frans af Assisis Solsang citeret. Den er komponeret af Frans af Assisi på folkesproget - mens pavens tredje encyclika henviser til hans visdomsmaksimer. Den kilde, pave Frans har brugt, har titlen Admonitiones (Formaninger). Men det er en titel, der reducerer indholdet, fordi de 28 åndelige anvisninger også omfatter talrige saligprisninger, en kort traktat og en lovsang til Åndens gaver. Den hollandske udgave foretrækker at tale om ”Wijsheidsspreuken”(vise maksimer). Når oversætterne tager udgangspunkt i det faktum, at alle standardudgaver af de franciskanske skrifter på alle verdens sprog oversætter omnes fratres med maskulinumformen, griber de kun en halv sandhed. Den bogstavelige oversættelse af den latinske sætning afspejler ikke hele den betydning, som teksten agter at afspejle i sin endelige form. I den italienske udgave af Franciskanske Kilder indledes den sjette formaning med ordene:

”Lad os nu - alle I brødre - med opmærksomhed se på den gode hyrde som for at redde sine får udholdt korsets pine”. Så kan man straks notere sig, at billedet af hyrden og hans får, som bruges i teksten, omfatter hele kirken og ikke kun en flok brødre.  For at genkende den endelige modtager af den tekstsamling, som paven citerer fra, må der skelnes mellem den måde tekstens enkeltdele blev til på og slutresultatet”.

Fra puslespil til det fulde billede

”Den tale, der er citeret, kommer fra en samling, der gengiver åndelige samtaler ført mellem Mindrebrødrene (oprindeligt navn for franciskanerne) og de konklusioner, samtalerne affødte. …… De enkelte maksimer er henvendt til den hellige Frans´ brødre, til religiosi (ordensfolk) i almindelighed og også til alle de mennesker, der er i Guds tjeneste (servi Dei). I de sidste år af sit liv sammensatte Frans af Assisi 28 udvalgte tekster om åndelig undervisning for at sætte dem sammen i en cyklus, der er en slags åndelig bygning og minder om det bibelske ”Visdommens hus”. Det symbolske tal 28 er sammensat af 4X7 - fire er tegn på verden og 7 på Guds skaberværk. Tallet 28 er en symbolsk afspejling af Kirken som Guds værk. Alle mennesker inviteres ind i denne bygning, og de enkelte ord i samlingen er henvendt til alle.

I den endelige samling taler den første formaning om eukaristien; men den henvender sig til både mænd og kvinder, ja til hele Kirken og hele menneskeheden. Går de igennem ”Visdommens Hus”, vil de opdage en vej hen mod et liv, der gør dem lykkelige. I centrum af denne cyklus af åndelige belæringer kommenterer den hellige Frans bibelske saligprisninger og tilføjer 10 af sine egne saligprisninger. Pave Frans belyser en hel samling af tekster, der af Kajetan Esser er blevet kaldt ”Det kristne broderskabs Magna Carta”. Undertitlen viser, at den som det islamisk-kristne dokument om universelt broderskab, der blev underskrevet i Abu-Dhabi, er rettet mod hele menneskeheden. Pave Frans skriver om ”broderskab og socialt venskab der bør forene alle mennesker i en solidarisk verden uden at nogen udelukkes”, siger Kuster.

Fra ordensbrødre til brødre og søstre

Grunden til at pave Frans refererer til Frans af Assisi i begyndelsen af sin encyclika er i følge Kuster, at de overleverede skrifter indeholder en samling breve, hvor nogle er henvendt til enkelte brødre - bl.a. Leone og Antonio - som var ledelsesansvarlige i ordenen. Andre breve er henvendt til hele broderskabet og alle troende, siger Kuster. I sin regel fra 1221, der er henvendt til alle brødre kommer den hellige Frans med en invitation, der overskrider alle nationale og religiøse grænser.

Han siger videre: ”mystikeren udvider sin horisont til hele den menneskelige familie i brødrenes regel få måneder efter at han er kommet til Egypten på det femte korstog”. Ifølge Kuster viste mødet med islam den hellige Frans, ”at det er muligt at finde åndelig visdom og Guds kærlighed også uden for sin egen religion. De sidste år han levede indsatte den hellige Frans alle disse ord til sine brødre i en sammenhæng, der henvender sig til alle mennesker.- udtrykket fratres brugt for ordensbrødre omfatter også kødelige eller åndelige brødre og søstre som fratelli, hermanos og frères gør det på de latinske sprog og Geschwister (søskende) på tysk.

På samme måde skelner engelsk mellem brothers (kun maskulinum) og siblings (brødre og søstre) og mellem brotherhood (ofte uden søstre) og fraternity eller siblinghood (som omfatter alle) I den første formaning lader han alle sønner og døtre gå ind i visdommens hus. I den sjette formaning henvender han sig også til fratres - forstået som alle kristne mænd og kvinder og alle mennesker på jorden”, siger Kuster.

Konklusion

”Pave Frans begynder sin tredje encyclika med en udtrykkelig henvisning til Frans af Asssisi. Skytshelgenen for hans pontifikat taler om et universelt broderskab, der i Solsangen udstrækker sig til alle mennesker. Selv i ordensreglen fra 1221, der blev skrevet for franciskanerbrødrene, henvender han sig til alle mennesker og alle folk på jorden og inviterer dem til sammen at elske den eneste Gud.

03 oktober 2020, 11:30