skærtorsdagens fejring af eukaristiens indstiftelse skærtorsdagens fejring af eukaristiens indstiftelse 

Paven mindes de mange præster, der døde under coronapandemien

Tag imod Guds tilgivelse og vær selv generøse med at tilgive andre. Det var pavens budskab ved skærtorsdagens fejring af eukaristiens indstiftelse. Skærtorsdagsliturgien blev fejret i en næsten mennesketom Peterskirke ved en forenklet og forkortet ceremoni.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Kun 12 personer - hver på sin bænk i den tomme Peterskirke - fejrede skærtorsdagsmessen In Coena Domini sammen med pave Frans, lektorer, sangere og nogle få præster. På grund af Coronapandemien var der i år ingen fodtvætning. Sidste år ledede paven skærtorsdagsliturgien i et fængsel i Velletri og i 2018 i det romerske Regina Coeli fængsel.

Han elskede dem lige til det sidste

Første læsning fra 2. Mosebog kap. 12 handlede om de forskrifter, Herren gav for  påskemåltidet, jøderne skulle fejre før udgangen af Ægypten. I anden læsning fra 1.Kor. kapitel 11 minder Paulus om nadverens indstiftelse med ordene: ”For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.” Evangelielæsningen fra Johannes kapitel 13 handler om, hvordan Jesus fejrede den sidste nadver sammen med sine disciple og siger blandt andet: ”Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. ”

Præsterne er Herrens salvede tjenere

Paven understregede i sin prædiken, at præsterne er Herrens salvede tjenere:

 At tjene - det er den gestus, der er nødvendig for at komme ind i Himmeriget. At tjene alle. Men i den ordveksling, som Herren havde sammen med Peter(Joh.13,6-9) får han Peter til at forstå, at for at komme ind i Himmeriget må vi give Herren lov til at tjene os. Vi må give lov til, at Guds tjener også er vores tjener. Og det er vanskeligt at forstå. Hvis jeg ikke lader Herren være min tjener - lader Ham vaske mig, lader mig vokse, tilgiver mig, vil jeg ikke komme ind i Himmeriget.

I dag vil jeg gerne være tæt på præsterne, på alle præsterne, lige fra den nyviede til paven selv. Vi er alle sammen præster. Biskopperne, ja alle er det. Vi er salvede, ja salvede af Herren til at fejre Eukaristien, salvede til at tjene.

Det er en nåde at være præst

Paven understregede i sin prædiken, at det er en nåde at være salvet til præst. Præsterne er Guds viede tjenere, og de skal være generøse i at tilgive andre, fordi de selv bliver tilgivet hver eneste dag.

I dag er alle I mine præstebrødre sammen med mig her ved altret, I er viede. Jeg siger kun én ting til jer - vær ikke så stædige som Peter. Lad jeres fødder blive vaskede. Herren er jeres tjener. Han er jer nær for at give jer styrke, for at vaske jeres fødder. Og med denne bevidsthed om nødvendigheden af at blive vasket skal I være generøse i at tilgive! Tilgiv! Hav et stort hjerte og vær generøse i at tilgive. Det er det mål, som vi selv skal måles med. Som du har tilgivet, sådan skal du selv blive tilgivet. Vær ikke bange for at tilgive. Nogle gange tvivler vi. Se på Kristus. Der er tilgivelsen af alle. Vær modige - også ved at tage en risiko, ved at tilgive for at bringe trøst. Og hvis I ikke kan give en sakramental tilgivelse i det øjeblik, så kan I i det mindste give trøst fra en bror, der ledsager jer og lader døren stå åben for at man kan komme tilbage.

Jeg takker Gud for præstedømmets nåde. Jeg takker Gud for Jer præster. Jesus holder af Jer! Jeg beder Jer blot om, at I lader jeres fødder blive vaskede.

10 april 2020, 16:55