Italienska fiskare på påveaudiens Italienska fiskare på påveaudiens  

”Jesu første disciple var jeres kolleger”

Pave Frans takker fiskerne for deres engagement i kampen mod forurening af havet og udtrykker respekt for den rolle, de spiller i samfundslivet.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Pave Frans mødtes lørdag den 18. januar i Sala Clementina i det apostoliske palads med en gruppe fiskere fra San Benedetto del Tronto i den italienske region le Marche. Fiskerne kom til privataudiensen sammen med byens borgmester Pasqualino Piunti, deres biskop Carlo Bresciani og repræsentanter fra den lokale miljøforvaltning og havnemyndighederne, fortæller lokalavisen la Nuova Riviera. Også flere lokale præster, der arbejder med sjælesorg for fiskere, var med.

”I både godt og dårligt vejr sejler I ud for at tjene til det daglige brød ved at fiske. I lægger lidenskab og mange ofre i det og af og til udsættes I også for farer”, sagde paven.

Han kaldte fiskernes arbejde for en betydningsfuld faktor i det lokale liv og opmuntrede dem til at holde fast ved deres arbejde – også i vanskelige tider, hvor fiskeriet kan føles som en usikker levevej. ”I det moderne samfund med alle dets fremskridt kan fiskerne føle sig fristede til at søge et mere sikkert arbejde; men den der er født ved havet, kan aldrig rive det ud af sit hjerte”, sagde paven.

Pionerer i kampen mod havforurening

Pave Frans takkede fiskerne fra San Benedetto del Tronto for deres pionerarbejde i kampen mod havforurening. Sidste år begyndte de at rense den lokale kyststrækning for affald og plastikrester, og i juni præsenterede syv af byens fiskere paven for deres miljøprojekt. Dengang havde de fjernet 6 tons affald fra havet – i dag er de oppe på 24.

Paven fremhævede fiskerne som et eksempel på, hvordan man kan skabe forandring i lokalsamfundet ved at tage et fælles ansvar.

Fiskernes arbejde skal respekteres mere

Paven fandt det nødvendigt, at fiskernes arbejde værdsættes mere i samfundet og at deres rettigheder respekteres. Han mindede om, at fiskeriet har rødder langt tilbage i tiden”. Kære venner – jeres erhverv er ældgammelt. Også min forgænger Peter var fisker. I evangeliet læser vi om en hel serie begivenheder, der hænger sammen med fiskernes liv og deres verden. Jesu første disciple var jeres kolleger og han kaldte dem til at følge ham, netop mens de var ved at bøde deres garn på søbredden i Galilæa. Jeg holder af at tænke på, at også i dag er mange af jer kristne og føler, at Herren er jer nær.”

 

23 januari 2020, 10:08