Paven vid Angelus Paven vid Angelus 

En fest for alle martyrer - dengang og nu

Paven opfordrer til - midt i den glade juletid - at lade sig inspirere af Kirkens martyrer.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

“Hans vidnesbyrd, der kulminerede i martyriet, er en kilde til inspiration for fornyelsen af vore kristne samfund. De er kaldede til at blive mere og mere missionerende, til alle at gå forrest i evangeliseringen, besluttede på at nå ud til de mænd og kvinder, der lever i den eksistentielle og geografiske periferi, hvor tørsten efter håb og frelse er størst.  Disse fællesskaber følger ikke verdens form for logik. De sætter ikke sig selv og deres eget image i centrum, men har kun fokus på Guds ære og folkenes velfærd, specielt de små og fattige”.

Sådan kommenterede pave Frans 2. juledag til angelusbønnen messens tekst fra Apostlenes Gerninger kapitel 6 og 7 om Stefan, Kirkens første martyr, der blev stenet til døde.

Pave Frans beskrev dagen som Kirkens fest for alle kristne martyrer gennem tiderne.  At fejre Stefan midt i den glade juletid kan forekomme malplaceret; men i troens perspektiv får hans martyrdød sin sande betydning, sagde paven. Stefan viser med sin død, at kærligheden er stærkere end døden. I sin død fik Stefan styrken til at tilgive sine forfølgere.

Stefans eksempel skal lære os at fæste blikket på Gud. ”Himlens herlighed - den som varer hele livet og også i det evige liv - består ikke af rigdom og magt, men af kærlighed og selvhengivelse”, sagde paven. Med Jesu fødsel er Himlen kommet ned til os, og takket være Ham kan vi nu rette hele vores tilværelse ind efter Jesu eksempel.

Paven konkluderede, at den hellige Stefan skal inspirere os til “en livsstil formet efter Jesu eksempel - Ham der er sagtmodig og modig, ydmyg og ædel, ikke voldelig”. Det blev muligt, fordi Jesus havde givet det løfte at være med sine disciple midt i alle forfølgelser.

27 december 2019, 11:13