Paven ved nonne-besøg Paven ved nonne-besøg  (Vatican Media)

Madagascar: Paven taler fra hjertet uden manuskript ved nonne-besøg

Mødet med en gruppe nonner fra den kontemplative orden De Barfodede Karmeliter inspirerede pave Frans til at tale spontant om sin personlige relation til helgeninden Lille Thérèse.

Hanne Stetting Duvå - Vatikanstaten

Pave Frans afslørede for en gruppe karmeliter-nonner, at den Hellige Thérèse af Lisieux  ”følger en gammel mand” og refererede til sig selv. Det skete 7. september under hans besøg i et karmeliterkloster i Antananarivo, Madagascars hovedstad.

”Hun har lært mig mange ting. Sommetider er jeg lidt neurotisk, og jeg sender hende væk. Sommetider lytter jeg til hende, sommetider...lytter jeg ikke godt nok til hende. Men hun er en trofast ven. Det er grunden til...at jeg gerne ville dele mine oplevelser med en helgen og fortælle jer om, hvad en helgen er i stand til at gøre og om vejen til at blive en helgen.”

Sankt Thérèses lille vej

Lille Théresè (1873-1897) – eller Thérèse af Jesusbarnet, som hun blev kaldt efter at være indtrådt i klostret – er en af Den Katolske Kirkes mest populære helgener, og trods sit korte liv fik hun stor indflydelse på kirkens udvikling.

Pave Frans begyndte sin spontane tale til karmeliternonnerne i Antananarivo med at genfortælle en historie om Sankt Thérèse, som mange religiøse og kontemplative kan forholde sig til. Mens Sankt Thérèse hjalp en ældre søster i klosteret til at komme rundt, made hende osv., beklager søsteren sig konstant. Paven gentog flere gange, hvordan Sankt Thérèse blev ved med at smile alligevel.

”Det er en fortælling, som belyser en lille den af det, der sker i klosterlivet”, sagde paven.

”Sankt  Thérèse er en rollemodel, fordi hun med lydighedens styrke udførte sin opgave med udsøgt kærlighed”.

Paven efterlod den forberedte nedskrevne tale til nonnerne, så de kunne læse den efter besøget.

08 september 2019, 15:49