Pave bekymret over voksende trussel om atomkrig Pave bekymret over voksende trussel om atomkrig  (Vatican Media)

Pave bekymret over voksende trussel om atomkrig

Pave Frans talte i går, torsdag, til omtrent 50 medlemmer af Vatikanets pontifikale akademi for samfundsvidenskab, der er forsamlet om temaet "Nation, Stat, Nation-State” i forbindelse deres plenarforsamling fra den 1. -3. maj

Iben Thranholm - Vatikanstaten

Pave Frans udtrykte torsdag bekymring over genkomsten af ​​aggressive følelser over for udlændinge, især indvandrere, samt en voksende nationalisme, der forsømmer det fælles gode, og sagde, at sådanne tendenser kompromitterer internationalt samarbejde, gensidig respekt og FN's bæredygtige udviklingsmål. .

Det hellige fader talte til omkring 50 medlemmer af Vatikanets pavelige samfundsvidenskabelige akademi, og udtrykte frygt over den voksende trussel om atomkonfrontation, der risikerer at afbryde fremskridtet i den seneste tid og forøge risikoen for krig.

Migration og konfliktfyldt nationalisme

Paven påpegede, at Kirken altid har opfordret til kærlighed til ens eget folk og land, samtidig med at man respekterer de forskellige kulturer, skikke og vaner hos andre mennesker. Samtidig har Kirken advaret mod afvigelser i tilknytning, som resulterer i at andre udelukkes og hades, når det bliver "konfliktfyldt nationalisme, der bygger mure, endda racisme eller antisemitisme."

Han bemærkede også, at staterne ofte ligger under for en dominerende gruppes interesser, hovedsagelig af økonomiske grunde, der undertrykker de etniske, sproglige eller religiøse mindretal, som opholder sig på deres område.

Tværtimod pegede paven på, "den måde, hvorpå en nation hilser migranter velkommen, afslører dens vision om menneskelig værdighed og dets forhold til menneskeheden.”

Han opfordrede til, at en person eller en familie, der er tvunget til at forlade deres eget land, bliver hilst velkommen med medmenneskelighed. I den forbindelse gentog han sin 4-ords formel om, hvordan man modtager en migrant, nemlig: velkomst, beskyttelse, støtte og integration.

Paven understregede, at mens migranten ikke er en trussel mod værtslandets kultur, skikke og værdier, har migranten også pligt til at integrere i modtagerlandet og berige værtslandet samtidig med at han bevarer sin identitet.

Pave Frans påpegede, at migration er et gennemgående træk i menneskehedens historie, og alle nationer er resultatet af integrationen af ​​fortsatte bølger af mennesker eller grupper af indvandrere, som samtidig både billeder af menneskets mangfoldighed men som samtidigt forenes af fælles værdier, kulturelle ressourcer og sund skik.

"En stat, der vækker den nationalistiske følelse hos sit eget folk imod andre nationer eller grupper af mennesker, ville mislykkes i sin mission", advarede han og tilføjede, at historien beviser hvad sådanne afvigelser fører til.

Multilateralisme

I sin omtale af nationalstaten sagde paven, at den ikke bør betragtes som absolut og som en ø i forhold til dens omgivelser og som om den er alene; Den kan ikke give sin befolkning  det fælles gode og opfylde de store moderne udfordringer som klimaforandringer, nyt slaveri og fred.

Synet på samarbejdet blandt nationer, sagde paven, kræver genoptagelse af multilateralisme, hvilket er imod nye nationalistiske impulser og hegemonisk politik.

"Mennesket ville således undgå truslen om at anvende væbnede konflikter, når der opstår en tvist mellem nationalstater, samt undgå risikoen for økonomisk og ideologisk kolonisering af supermagterne, idet man undgår den stærkeres dominans over de svageste, og er opmærksom på globale dimension uden at miste de lokale, nationale og regionale dimensioner. "

I modsætning til en globalisering, der udjævner forskelle og kvæler lokalpræg og fører til genkomsten af ​​nationalisme og hegemonisk imperialisme, opfordrede paven til en "multifacetteret" form for globalisering baseret på gensidig anerkendelse mellem hver enkelt folks kollektive identitet, nation og globalisering i sig selv, hvilket fører til en generel tilstand af fred og harmoni.

De multilaterale organer, sagde paven, er skabt i håb om at kunne erstatte logikken omkring hævn, dominans, undertrykkelse og konflikt med dialog, mægling, kompromis, harmoni og bevidstheden om at tilhøre den samme menneskehed i et fælles hjem.

På den anden side så ignorerer den voksende hegemoni af magtbeføjelser og interessegrupper, der påtvinger deres egne visioner og ideer, samt nye former for ideologisk kolonisering, de berørte befolkningers identitet, skikke og vaner, værdighed og følsomhed. Fremkomsten af ​​sådanne tendenser svækker det multilaterale system med det resultat, at der kommer til at mangle troværdighed i international politik og en progressiv marginalisering af de mest sårbare medlemmer af nationernes familie.

Atom trussel

Pave Frans beklagede, at den multilaterale atomnedrustning ser ud til at være forældet i dag og ikke længere oprører den politiske samvittighed hos de nationer, der råder over atomvåben.

Tværtimod, sagde han, at en ny tid med bekymrende atomkonfrontation synes at være i vente, fordi det den bremser fremskridtet i den seneste tid og fordobler risikoen for krig. Hvis de offensive og defensive atomvåben nu bliver anbragt på jorden og i rummet, advarede paven, vil den såkaldte nye tekniske grænse været hævet og ikke nedsat faren for en atomar udslettelse holocaust.

Paven afsluttede med at opfordre medlemmerne af det pontifikale akademi for samfundsvidenskab til at hjælpe ham med at udbrede bevidstheden om en fornyet international solidaritet med respekt for den menneskelige værdighed, det fælles gode, respekten for planeten og det højeste gode, som er fred.

03 maj 2019, 10:59