Paven ved Jomfru Marias optagelse i himlen Paven ved Jomfru Marias optagelse i himlen  (ANSA)

Paven ved Jomfru Marias optagelse i himlen: Gud frelser hele mennesket, krop og sjæl

Under Angelus bønnen på festdagen for den hellige jomfru Maria's optagelse i himlen fokuserede pave Frans på den sandhed, at Gud vil frelse hele mennesket, krop og sjæl.

Iben Thranholm - Vatikanstaten

"Kirken i dag opfordrer os til at overveje " mysteriet om den helliges jomfru Maria’s kropslige optagelse i himlen. Det var pave Frans’ budskab ved onsdagens Angelus bøn. Dette mysterium, sagde han, "viser os, at Gud vil frelse hele mennesket: krop og sjæl."

Under højtiden for Jomfru Marias optagelse i himlen forklarede den hellige fader, at Maria ved slutningen af ​​sit liv blev optaget i himlen med "krop og sjæl"; hendes krop "kendte ikke gravens forrådnelse." Dette sagde han, var et specielt privilegium, som Guds Moder fik på grund af sin unikke kropslige og åndelige forening med sin Søn, Jesus.

Dette privilegium fortsatte han "giver os en bekræftelse på vores egen strålende skæbne." 

Førhen havde filosoffer forstået værdien af den menneskelige sjæls og at den var bestemt til lykke. Men de kunne ikke forestille sig, at kroppen også var bestemt til himmelsk salighed i forening med sjælen. Dette er den kristne doktrin om "kroppens opstandelse", som pave Frans beskrev som "et element, der er i overensstemmelse med den kristne åbenbaring og et afgørende element i vores tro.”

Men Marias optagelse i himlen,  enheden af den menneskelige person, minder os også om "at vi er kaldet til at tjene og forherlige Gud med hele vores væsen", krop og sjæl. 

"At tjene Gud alene med kroppen ville være som at være slave" sagde paven; mens »at tjene ham alene med sjælen ville være i modsætning til vores menneskelige natur«.

Pave Frans afrundede sin refleksion med disse opmuntrende ord: 

"Hvis vi har levet på denne måde, og tjent Gud med glæde, som kommer til udtryk i til fulde at tjene vores brødre, vil vor skæbne på opstandelsens dag være ligesom den himmelske mors. 

Det vil da blive givet os fuldt ud at efterleve Paulus’ befaling:' Ær Gud i din krop! 'Og vi vil da forherlige ham for evigt i himlen.'

16 augusti 2018, 12:17