Škofovska sinoda oktobra 2019 v sinodalni dvorani v Vatikanu. Škofovska sinoda oktobra 2019 v sinodalni dvorani v Vatikanu. 

Novosti za sinodo: začenja se v krajevnih Cerkvah

Oktobra letos bo papež začel sinodalno pot, ki bo dolga tri leta in razdeljena v tri faze (škofijsko, kontinentalno in univerzalno). Sestavljala pa jo bodo posvetovanja in razločevanje in bo vrh dosegla z zborovanjem oktobra 2023 v Rimu.

Salvatore Cernuzio – Vatikan

 »Eden posluša druge; in vsi poslušajo Svetega Duha.« Da bi sinodalnost, ki jo Frančišek želi od začetka svojega papeževanja, postala konkretna in vidna. Prihodnje škofovske sinode ne bodo obhajali samo v Vatikanu, ampak v vsaki krajevni Cerkvi na vseh petih celinah. Sledili bodo triletnemu načrtu, ki bo razdeljen v tri faze; sestavljali ga bodo poslušanje, razločevanje, posvetovanje. Laiki, duhovniki, misijonarji, redovniki, škofje, kardinali jo bodo torej živeli osebno, še preden bodo o sinodalnosti razpravljali, razmišljali in se spraševali na zborovanju oktobra 2023 v Vatikanu. Vsak v svoji škofiji, vsak v svoji vlogi, s svojimi potrebami.

Celoten sinodalni proces

Sinodalni načrt poti, ki ga je odobril papež, je objavljen z dokumentom Tajništva sinode, ki pojasnjuje njene oblike. »Celoten sinodalni proces se bo na verodostojen način uresničil le, če bodo vanj vključene krajevne Cerkve,« beremo. Poleg tega bo pomembno tudi sodelovanje »vmesnih organizmov sinodalnosti, se pravi Sinodov katoliških vzhodnih Cerkva, Svetov in Skupščin Cerkva sui iuris in škofovskih konferenc z njihovimi narodnimi, regionalnimi in celinskimi izrazi.«

Prvič decentralizirana sinoda

Prvič v zgodovini te ustanove, ki jo je ustanovil Pavel VI. kot odgovor na željo koncilskih očetov, da bi kolegialno izkustvo 2. Vatikanskega koncila ohranjali živo, se bo sinoda začela decentralizirano. Ko je papež Frančišek oktobra 2015 obhajal 50-letnico te ustanove, je izrazil željo po skupni poti »laikov, pastirjev, rimskega škofa« preko »okrepitve« zbora škofov in »zdrave decentralizacije«. Želja sedaj postaja stvarnost.

Slovesen začetek s papežem v Vatikanu

Ob preseganju kakršne koli »skušnjave po uniformnosti« in ob stremljenju po »enosti v različnosti« se bo sinoda začela tako v Vatikanu kot v vsaki škofiji. Pot bo papež začel v Vatikanu 9. in 10. oktobra. Sledile bodo tri faze – škofijska, celinska, univerzalna – ki hočejo omogočiti stvarno poslušanje Božjega ljudstva in istočasno vključiti vse škofe na različnih ravneh cerkvenega življenja.

Škofijska faza: posvetovanje in sodelovanje Božjega ljudstva

Po istem vzorcu, to je po srečanju/razmišljanju, molitvi in obhajanju evharistije, bodo krajevne Cerkve začele svojo pot v nedeljo, 17. oktobra pod predsedovanjem škofa ordinarija. »Cilj te faze je posvetovanje Božjega ljudstva, da bi se sinodalni proces uresničeval v poslušanju celote krščenih,« beremo v dokumentu. Da bi olajšalo sodelovanje vseh bo Tajništvo Sinode poslalo pripravljalno besedilo, ki ga bo spremljal vprašalnik in vademecum s predlogi za izpeljavo posvetovanja. Isto besedilo bo poslano tudi Dikasterijem rimske kurije, Zvezam vrhovnih redovnih predstojnikov in predstojnic, združenjem in zvezam posvečenega življenja, mednarodnim laiškim gibanjem, Univerzam ali Teološkim fakultetam.

Odgovorni v škofiji

Vsak škof bo pred oktobrom 2021 imenoval odgovornega v škofiji kot referenčno točko in povezavo s škofovsko konferenco, ki bo na vsakem koraku spremljal posvetovanje v krajevni Cerkvi. Škofovska konferenca bo imenovala odgovornega ali skupino kot stik z odgovornimi v škofijah in Generalnim tajništvom sinode. Škofijsko razločevanje bo višek doseglo s »predsinodalnim srečanjem« na koncu posvetovanja. Prispevke bodo poslali svoji škofovski konferenci do datuma, ki ga bo ta določila.

Razločevanje pastirjev

Potem bodo morali škofje, zbrani v skupščini, začeti obdobje razločevanja, da bi »poslušali, kaj je Duh vzbudil v njim zaupanih Cerkvah« in pripraviti sintezo prispevkov. Tako sintezo kakor tudi prispevke vsake krajevne Cerkve bodo poslali na Tajništvo sinode. Vse to pred aprilom 2022. Na enak način bodo dobili prispevke, ki jih bodo poslali Dikasteriji, Univerze, Združenja generalnih predstojnikov, zveze posvečenega življenja, gibanja. Ko bo Generalno tajništvo sinode dobilo gradivo, bo napisalo prvi Instrumentum laboris, ki bo služil kot oris dela udeležencem na skupščini v Vatikanu in bo objavljen septembra 2022 ter poslan krajevnim Cerkvam.

Celinska faza: dialog in razločevanje

S tem se začenja druga, »celinska« faza sinodalne poti, ki je na programu do marca 2023. Cilj je na ravni celine razpravljati o besedilu Instrumentum laboris in s tem uresničiti »nadaljnje dejanje razločevanja v luči kulturnih posebnosti, ki so značilne za vsako celino.« Vsako celinsko srečanje škofov bo pred septembrom 2022 imenovalo odgovornega, ki bo opravljal vlogo poročevalca pri škofih in Tajništvu sinode. Na celinskih srečanjih bo sestavljen sklepni dokument, ki ga je treba do marca 2023 poslati na Tajništvo sinode. Istočasno s celinskimi srečanji bodo morali potekati tudi mednarodni zbori strokovnjakov, ki lahko pošljejo svoje prispevke. Končno se bo pristopilo k urejanju drugega Instrumentum laboris, katerega objava se predvideva v juniju 2023.

Univerzalna faza: škofje vsega sveta v Rimu

Ta dolga pot, ki hoče oblikovati »vajo v kolegialnosti v okviru uresničevanja sinodalnosti«, bo dosegla vrhunec oktobra 2023 z obhajanjem sinode v Rimu po postopkih, ki jih določa konstitucija Episcopalis Communio, ki jo je leta 2018 objavil  papež Frančišek.

Petek, 21. maj 2021, 12:00