Vatican News
Kardinal Kevin Joseph Farrell Kardinal Kevin Joseph Farrell 

Kard. Farrell imenovan za novega kamerlenga svete rimske Cerkve

Papež Frančišek je za novega kamerlenga svete rimske Cerkve imenoval kardinala Kevina Josepha Farrella, prefekta Dikasterija za laike, družino in življenje. Pred njim je službo kamerlenga opravljal kardinal Jean Louis Tauran, ki je umrl julija lansko leto.

Andreja Červek – Vatikan

Kardinal Kevin Farrell se je rodil 2. septembra 1947 v Dublinu na Irskem. Študiral je na papeških univerzah v Salamanki v Španiji, v Rimu pa na Gregoriani in univerzi sv. Tomaža Akvinskega. Kongregaciji Kristusovih legionarjev se je pridružil leta 1966 in bil leta 1978 posvečen v duhovnika. Služboval je v Mehiki in ZDA, leta 2007 je postal škof v Dallasu. Znotraj Ameriške škofovske konference je opravljal različne funkcije. Avgusta 2016 ga je papež Frančišek imenoval za prefekta Dikasterija za laike, družino in življenje, ki je nadomestil dotedanja papeška sveta za laike in za družino. Farrell je bi umeščen za kardinala na konzistoriju novembra 2016. Je tudi član vatikanske ustanove za upravljanje s premoženjem Svetega sedeža in papeške komisije za državo Vatikan.

Vloga in naloge kamerlenga

Kamerleng ima posebne naloge predvsem v času izpraznitve apostolskega sedeža, torej v primeru papeževe smrti ali odstopa. Apostolska konstitucija Pastor Bonus opredeljuje kamerlengova pooblastila za upravljanje papeškega premoženja: »Ko je apostolski sedež izpraznjen, je pravica in dolžnost kardinala kamerlenga svete rimske Cerkve, da zaprosi, lahko tudi po svojem delegatu, vse upravne organe Svetega sedeža za poročila o njihovem premoženjskem in ekonomskem stanju ter tudi informacije, povezane z izrednimi zadevami, ki so morebiti v teku; prav tako zahteva od Prefekture za ekonomske zadeve Svetega sedeža splošno finančno poročilo za zadnje leto ter predračun za naslednje leto. Vsa poročila in obračune mora predložiti kardinalskemu zboru.«

Kaj so kamerlengove naloge v času izpraznjenega apostolskega sedeža in konklava, podrobneje določa apostolska konstitucija Universi Dominici Gregis. »Takoj ko je sporočena novica o smrti papeža, mora kamerleng svete rimske Cerkve uradno ugotoviti papeževo smrt v navzočnosti glavnega ceremonijerja, prelatov duhovnikov, tajnika in kanclerja apostolske kamere (camere apostolicae), o čemer izda verodostojen dokument o smrti.« Kamerleng zatem zapečati papeževo stanovanje, kar so v primeru sedanjega pontifikata papeževi bivalni prostori Doma sv. Marte. Novico o smrti papeža sporoči rimskemu vikarju, ta pa zatem s posebnim sporočilom obvesti rimsko javnost. Kamerleng prav tako poskrbi za vse, kar zadeva papežev pogreb, razen če je papež v času svojega življenja določil drugače. V času volitev novega papeža ali konklava, kamerleng skrbi, da volitve v Sikstinski kapeli potekajo v tajnosti. Je tudi tisti, ki ob koncu vsakega glasovanja sporoči rezultate.

Petek, 15. februar 2019, 14:51