Kardinal Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja Kardinal Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja 

Izdano navodilo o ordum virginum. Leta 2020 svetovno srečanje posvečenih devic

Izšlo je navodilo o redu devic z naslovom Ecclesia Sponsae Imago ali Podoba Cerkve kot Kristusove neveste. Leta 2020 bo v Rimu potekalo svetovno srečanje posvečenih devic.

Andreja Červek - Vatikan

Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja je izdala navodilo o ordo virginum oz. redu devic z naslovom Ecclesia Sponsae Imago ali Podoba Cerkve kot Kristusove neveste.

Leta 2020 svetovno srečanje posvečenih devic

Gre za prvi dokument apostolskega sedeža, ki »poglablja lastnosti in ureditev te oblike življenja«, kot je v spremnem besedilu zapisal prefekt kongregacije kardinal João Braz de Aviz. »Od apostolskih časov dalje je ta izraz skrivnosti Cerkve našel poseben izraz v življenju žensk, ki so se z ljubeznijo neveste v devištvu posvetile Jezusu Kristusu, da bi tako doživele duhovno rodovitnost tesnega odnosa z njim, sadove pa ponudile Cerkvi in svetu,« piše v uvodnem delu navodila, ki ga je kongregacija pripravila ob skorajšnji 50. obletnici obnovljene izdaje Obrednika za posvečevanje devic, ki je izšel na željo Pavla VI., 31. maja 1970. Ob okrogli obletnici, torej leta 2020, bo v Rimu potekalo tudi svetovno srečanje posvečenih devic.

Podoba Cerkve kot Kristusove neveste

»Posvečene device so podoba Cerkve kot Kristusove neveste.« Z obrednikom iz leta 1970 je bila ponovno dana možnost, da so se ženske posvetile kot device in živele naprej svoje običajno življenje, s čimer ta vrsta posvečenja ni bila več pridržana samo menihinjam. Kardinal Braz de Aviz izpostavi, da je od takrat ta posebna ženska poklicanost postala priznana in priljubljena po vsem svetu. »Posvečene device so navzoče po vseh celinah, v številnih škofijah, in dajejo svoje življenjsko pričevanje v vseh družbenih in cerkvenih okoljih.« Po podatkih iz leta 2016 naj bi po vsem svetu bilo približno pet tisoč posvečenih devic. Novo navodilo o redu devic (ordo virginum) želi odgovoriti na prošnje mnogih škofov in posvečenih devic, ki so se v teh letih obrnili na kongregacijo v zvezi s poklicanostjo in pričevanjem reda devic, z njegovo navzočnostjo v Cerkvi in predvsem v zvezi s formacijo in razločevanjem poklicanosti.

Varovati identiteto ordo virginum

Priprava dokumenta Ecclesia Sponsae Imago je iz izkušenj zadnjih desetletij hotela narediti zaklad, iz katerega je jasno, da je identiteto ordo virginum treba varovati, pri tem pa spoštovati in ovrednotiti različnost cerkvenih, kulturnih in družbenih kontekstov, v katerih se ta karizma izraža, upoštevajoč tudi krajevne razmere, v predstavitvenem besedilu zapiše tajnik kongregacije José Rodríguez Carballo. Navodilo je razdeljeno v tri dele: Poklicanost in pričevanje ordo virginum; Položaj ordo virginum v krajevnih Cerkvah in v vesoljni Cerkvi; Razločevanje poklicanosti in formacija za ordo virginum.

Poklicanost in pričevanje

Prvi del torej predstavi karizmo, duhovni značaj in obliko življenja žensk, ki pripadajo redu devic. V ospredje je postavljena neločljiva povezanost med krstno posvečenostjo in deviško posvečenostjo, po katerem ženska postane eshatološko znamenje Cerkve neveste in se v stanju devištva odpre za dar duhovnega materinstva. Dokument izpostavlja popolno zastonjskost in marijanski profil te poklicanosti, pri čemer spominja, da je Devica, Božja mati, virgo virginum, devic Devica, je mati, sestra in učiteljica posvečenih devic. Poklicane, da pri hoji za Kristusom sprejmejo njegov slog čistega, ubogega in pokornega življenja, se posvetijo molitvi, pokori, delom usmiljenja in apostolatu, vsaka v skladu s svojo karizmo, pri čemer sprejmejo evangelij kot temeljno pravilo svojega življenja. Svojstven element ordo virginum, zaradi katerega se razlikuje od ustanov posvečenega življenja, je ta, da je karizma deviškosti usklajena s karizmo, ki je lastna vsaki posamezni posvečeni ženski, s čimer se ustvarja prostor za veliko raznovrstnost poklicanosti, v svobodni ustvarjalnosti, ki je povezana z odgovornostjo in opravljanjem resnega duhovnega razločevanja. Karizmo deviškosti oblikuje predvsem molitvena meditacija Božje besede, obhajanje zakramentov in molitev dnevne molitvene ure. Na ta način najdejo skladnost in smer tudi ostale molitvene in asketske prakse ter tudi način oblikovanja bližine z ženskami in moškimi sedanjega časa. Posvečenje jih namreč pridrži za Boga, ne da bi jih umaknilo iz okolja, v katerem živijo. Lahko živijo same, v družini, skupaj z drugimi posvečenimi ali v drugih situacijah, ki ustrezajo njihovi poklicanosti in izpolnjevanju njihovega konkretnega življenjskega načrta. Preživljajo se same s svojim delom, ki si ga svobodno izberejo in s katerim se posvečajo celostnemu družbenemu razvoju. S tem ko ohranjajo kontemplativni pogled na realnost, so deležne veselja in upanja, žalosti in stisk ljudi svojega časa, predvsem pa najrevnejših, obenem pa prispevajo h kulturni prenovi v skladu z duhom evangelija.

Položaj v krajevnih Cerkvah in v vesoljni Cerkvi

Drugi del navodila je namenjen cerkvenemu položaju reda devic. Opredeljena je konkretna umestitev v škofijsko stvarnost. Gre za vez ljubezni in pripadnosti: posvečena se prepoznava kot hči krajevne Cerkve, s katero deli svojo zgodbo svetosti, s svojimi darovi prispeva k izgradnji Cerkve in sodeluje pri njenem poslanstvu. Čeprav živi v samoti, vzpostavlja globoke občestvene odnose.

Razločevanje poklicanosti in formacija

Tretji del dokumenta opredeljuje temeljna načela in kriterije za razločevanje poklicanosti, predhodno formacijo za posvečenje in trajnostno formacijo. Posebej je izpostavljena vloga škofa, ki mu pripada razločevanje poklicanosti pri kandidatkah. Za vsako mora zagotoviti ustrezno začetno formacijo in spremljati vse do odločitve za posvetitev. Škof prav tako vodi obred posvetitve in pozneje spremlja in podpira pot trajnostne formacije posvečene.

Razumeti in ovrednotiti navzočnost žensk v Božjem ljudstvu

Kot zatrjuje tajnik kongregacije Carballo, gre pri redu devic za »dejansko pot posvečevanja, ki je privlačna in zahtevna«. Ponovna pojavitev ordo virginum, izrecno ženske oblike poklicanosti, je pomenljiv podatek, ki pomaga razumeti in ovrednotiti navzočnost žensk v Božjem ljudstvu, predvsem pa prispeva k poglobitvi razumevanja same Cerkve kot Kristusove neveste in kot Božjega ljudstva, ki skozi zgodovino hodi proti eshatološki izpolnitvi.

Zvočni posnetek
Sreda, 4. julij 2018, 15:32