P. Patton: "Pomagajte nam pomagati. Letos bolj kot kdajkoli prej potrebujemo velikodušnost kristjanov z vsega sveta." P. Patton: "Pomagajte nam pomagati. Letos bolj kot kdajkoli prej potrebujemo velikodušnost kristjanov z vsega sveta." 

Nabirka za Sveto deželo. P. Patton: Pomagajte nam pomagati

Na veliki petek bo potekala tradicionalna nabirka za Sveto deželo. Dober teden pred tem se je p. Francesco Patton, kustos Svete dežele, z video sporočilom obrnil na vernike po vsem svetu ter jih povabil, naj po svojih močeh pomagajo tamkajšnjim kristjanom.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Pandemija že sicer težko situacijo še poslabšala

Poudaril je, da se je v mnogih družinah že sicer težka situacija še poslabšala zaradi pandemije, zato Cerkev v Sveti deželi tokrat še bolj potrebuje sredstva, s katerimi bi lahko še naprej zagotovila pomoč za najrevnejše, otroke in mlade.

Kljub pandemiji Kustodija nadaljevala s svojim poslanstvom

»V tem zadnjem letu smo bili tudi v Sveti deželi postavljeni pred težko preizkušnjo pandemije, ki je paralizirala ves svet. Kljub temu smo v tem času še naprej skrbeli za svete kraje našega odrešenja ter za malo krščansko skupnost, ki tukaj še vedno obstaja in vztraja. Molitve za ves svet so se okrepile na Božjem grobu, v Getsemaniju, v Betlehemu, Nazaretu in drugih svetiščih, medtem ko smo se po župnijah še naprej posvečali skrbi za kristjane, ki govorijo arabsko, hebrejsko in grško, za migrante delavce iz tujine ter begunce.«

Šola, karitativnost

Posebna pozornost je bila namenjena tudi mladim: preko šol v Sveti deželi je lahko okoli 10.000 otrok in mladih dobilo dobro možnost za vzgojo in izobraževanje. Poleg tega se je okrepilo karitativno delovanje, saj je bilo potrebno zadovoljiti osnovne potrebe prebivalcev, ki se morajo poleg pandemije soočati še z vojno ter pomanjkanjem socialne in zdravstvene pomoči.

Pomagajte nam pomagati!

Kot je dejal p. Patton, večino omenjenih stroškov vsako leto pokrijejo z nabirko velikega petka. »Letos bolj kot kdajkoli prej potrebujemo velikodušnost kristjanov z vsega sveta; velikodušnost vsakega in vsake izmed vas. Pomagajte nam tudi letos, po svojih zmožnostih, po velikodušnosti vašega srca, da bomo lahko tudi mi pomagali tistim, ki so pomoči potrebni. Pomagajte nam pomagati. Naj Gospod blagoslovi vsakogar izmed vas in vam povrne.«

Pobudnik nabirke za Sveto deželo papež Pavel VI.

Nabirka za Sveto deželo je nastala na željo papežev ter predstavlja tesno vez med vsemi kristjani po svetu in svetimi kraji. Konkretno pobudo zanjo je dal papež Pavel VI., ki je v apostolski spodbudi Nobis in animo 25. marca 1974 zapisal, da »Cerkev v Jeruzalemu zaseda posebno mesto v skrbi Svetega sedeža in vsega krščanskega sveta« ter že takrat opozoril na tamkajšnje resne verske, politične in družbene probleme. Darovi vernikov, ki se vsako leto zbirajo po župnijah in škofijah, omogočijo Kustodiji Svete dežele, da nadaljuje svoje poslanstvo: varuje svete kraje ter podpira kristjane preko različnih pastoralnih, izobraževalnih, zdravstvenih in socialnih struktur. Večji del nabirke gre za Kustodijo, ki zatem na različne načine razporedi prejete vire. Kar ostane, Kongregacija za vzhodne Cerkve nameni za formacijo kandidatov za duhovništvo, podporo klera, šolsko dejavnost, kulturno formacijo ter podporo različnih cerkvenih okrožij na Bližnjem vzhodu. V preteklem letu je ista Kongregacija s sodelovanjem Združenja agencij za pomoč vzhodnim Cerkvam (ROACO) zaradi pandemije ustanovila tudi poseben sklad za nujne primere. Na ta način so financirali 303 projekte v 24 državah.

Četrtek, 25. marec 2021, 10:02