Papež Frančišek pred Svetim prtom med obiskom Torina. Papež Frančišek pred Svetim prtom med obiskom Torina. 

Papež Frančišek pisal torinskemu nadškofu ob izredni izpostavitvi Svetega prta

Papež Frančišek je pisal torinskemu nadškofu Cesaru Nosigli ob izredni izpostavitvi Torinskega prta, ki bo na veliko soboto, 11. aprila ob 17. uri na ogled vsem, ki bodo ta dogodek spremljali preko sredstev družbenega obveščanja.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Njegovi prečastiti ekscelenci msgr. Cesaru Nosigli,
nadškofu Torina in škofu Suse.
Zvedel sem, dragi brat, da boste na veliko soboto vodili obred v kapeli, v kateri je shranjen Sveti prt, ki bo izjemoma viden vsem, ki bodo spremljali molitev preko sredstev družbenega obveščanja.

Iskreno bi rad izrazil, kako cenim to dejanje, ki prihaja naproti prošnji vernega Božjega ljudstva, tako zelo preizkušenega med pandemijo koronavirusa.

Tudi jaz se pridružujem vaši prošnji s pogledom usmerjenim na Moža na Prtu, v katerem vsi prepoznamo poteze Gospodovega služabnika, ki jih je Jezus uresničil med svojim trpljenjem: »Mož bolečin, izkušen v trpljenju… V resnici pa je nosil naše trpljenje, naložil si je naše bolečine… On pa je bil ranjen zaradi naših grehov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni« (Iz 53,3.4-5).

V obličju Moža na prtu vidimo tudi obličja številnih bolnih bratov in sester, še posebej tistih, ki so sami ali manj skrbijo za njih, pa tudi vse žrtve vojn in nasilja, suženstva in preganjanj.

Kot kristjani v luči Svetega pisma zremo v tem Prtu podobo križanega, umrlega in vstalega Gospoda Jezusa. Njemu se izročamo, v njega zaupamo. Jezus nam daje moč, da se z vero, upanjem in ljubeznijo soočimo z vsako preizkušnjo, v gotovosti, da Oče vedno prisluhne svojim sinovom, ki vpijejo k Njemu in jih rešuje.

Dragi sobrat in vsi vi, dragi bratje in sestre, ki se preko medijev udeležujete molitve pred Svetim prtom, živimo te dni v intimni povezanosti s Kristusovim trpljenjem, da bomo izkusili milost in veselje vstajenja. Blagoslavljam Vas ekscelenca, Cerkev v Torinu in vse vas, še posebej bolne in trpeče ter tiste, ki skrbijo za vas. Gospod naj podari vsem mir in usmiljenje. Blagoslovljeno veliko noč!

Bratski pozdrav,
Frančišek.
Rim, Sveti Janez Lateranski, 9. april 2020

Petek, 10. april 2020, 19:41