Papež med splošno avdienco o blagrih: Blagri so sporočilo za vse človeštvo

Papež Frančišek je med današnjo splošno avdienco začel nov sklop katehez o blagrih. Izpostavil je, da so blagri kristjanova osebna izkaznica, namenjeni so vsemu človeštvu ter prinašajo srečo in veselje.

Andreja Červek – Vatikan

Odlomek, ki se je bral med splošno avdienco in bil izhodišče papeževe kateheze, je iz petega poglavja Matejevega evangelija (Mt 5,1-12):

»Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. In odprl je usta in jih učil, rekoč: 'Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.'«

Blagri – kristjanova osebna izkaznica

Papež Frančišek je na začetku kateheze dejal, da je besedilo o blagrih iz Matejevega evangelija, s katerim se začne »govor na gori«, razsvetlilo življenja vernikov in tudi mnogih nevernikov. »Težko je, da se nas ne bi dotaknile te Jezusove besede,« je zatrdil in pripomnil, da je upravičena želja, da bi jih razumeli in jih dojeli v popolnosti. »Blagri vsebujejo kristjanovo 'osebno izkaznico' – to je naša osebna izkaznica –, kajti izrisujejo obraz samega Jezusa, njegov življenjski slog.«

Kot je pojasnil sveti oče, bo v prihodnjih katehezah razlagal posamezne blagre, danes pa je naredil splošen uvod v te Jezusove besede.

Blagri namenjeni vsemu človeštvu

Predvsem je pomembno, kako se zgodi razglasitev tega sporočila. Ko Jezus zagleda množice, ki so mu sledile, se povzpne na blago pobočje, ki obdaja Galilejsko jezero. Sede, se obrne na učence in jim spregovori o blagrih. »Sporočilo je torej namenjeno učencem, a na obzorju so množice, torej vse človeštvo. Gre za sporočilo za vse človeštvo,« je izpostavil papež.

»Gora« nas spominja na Sinaj, kjer je Bog izročil Mojzesu zapovedi. Jezus začne učiti novo postavo: biti ubogi, biti krotki, biti usmiljeni … Te »nove zapovedi« so mnogo več kot pravila. Jezus namreč ničesar ne nalaga, ampak razkriva pot sreče – svojo pot, s tem ko osem krat ponovi besedo »blagor«.

Ne sedanja situacija, ampak novo stanje

Vsak blagor je sestavljen iz treh delov. Najprej imamo vedno besedo »blagor« [blagrovani]. Zatem imamo situacijo, v kateri se nahajajo blagrovani: uboštvo duha, žalost, lahkota, žeja po pravičnosti in tako dalje. Na koncu je še razlog za blagre, ki se začne z veznikom »kajti«. In tako imamo osem blagrov, ki bi se jih po papeževih besedah bilo treba naučiti na pamet in to Jezusovo postavo imeti v mislih in srcu.

Frančišek je opozoril, naj smo pozorni na naslednje: razlog za blagre ni sedanja situacija, ampak novo stanje, ki ga blagrovani prejmejo v dar od Boga: »kajti njihovo je nebeško kraljestvo«, »kajti potolaženi bodo«, »kajti deželo bodo podedovali« in tako naprej.

Tretji element, ki je razlog za srečo, Jezus pogosto uporablja v prihodnjiku: »potolaženi bodo«, »deželo bodo podedovali«, »imenovani bodo Božji otroci«.

Blagri vedno prinesejo veselje

A kaj pomeni beseda »blagrovan« [blaženi]? Izvorna beseda ne pomeni nekoga, ki ima poln trebuh ali mu je dobro, ampak pomeni osebo, ki je »v stanju milosti, ki napreduje v Božji milosti in napreduje po Božji poti: potrpežljivost, uboštvo, služenje drugim, tolažba … Ti so srečani, ti bodo blagrovani [blaženi]«.

Papež Frančišek je izpostavil, da blagri vedno pomenijo veselje: »Bog, da bi se nam podaril, pogosto izbere nepričakovane poti, morda poti naših omejenosti, naših solza, naših porazov. To je velikonočno veselje, o katerem govorijo vzhodni bratje, veselje, ki ima stigme, a je živo, ki je šlo skozi življenje in je izkusilo moč Boga. Blagri ti prinesejo veselje, vedno. So pot, po kateri se pride k veselju.«

Sveti oče je ob koncu kateheze še povabil, naj danes vzamemo v roke Matejev evangelij in preberemo peto poglavje, ki govoru o blagrih, da bi razumeli to tako lepo in gotovo pot sreče, ki nam jo predlaga Gospod.

Audio
Sreda, 29. januar 2020, 11:38