Vatican News
Papež Frančišek in kardinal Turkson, prefekt Dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Papež Frančišek in kardinal Turkson, prefekt Dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. 

Papež Frančišek sprejel udeležence srečanja o rudarski industriji

»Dragi bratje in sestre svoj pozdrav namenjam vsem vam ter se zahvaljujem kardinalu Turksonu za njegov uvod. Zahvaljujem se vam, da ste prišli v Vatikan in se soočili z dialogom o tematiki »Rudarska industrija za skupno dobro«. S temi besedami je papež Frančišek začel v konzistorni dvorani govor šestdesetim udeležencem srečanja o rudarski industriji, ki ga je pripravil Dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Papež Frančišek začenja govor udeležencem srečanja z odlomkom iz okrožnice Laudato si', kjer je glede zaskrbljujočega stanja planeta, poudaril zahtevo, »da se glede našega skupnega doma vstopi v dialog z vsemi. »Potrebujemo torej dialog, ki bo dejansko odgovoril na krik tako planeta zemlje kot na krik revežev«.

Sveti oče je nadalje udeležencem srečanja dejal: »Medtem  nosilci ekonomske moči še naprej opravičujejo sedanji svetovni red, v katerem prevladujejo špekulacije in iskanje finančnih rent, ki se ne menijo za okoliščine niti za posledice, ki jih puščajo na človeškem dostojanstvu in okolju«, in poudaril, da je »v tem kontekstu naslov vašega srečanja Rudarska dejavnost za skupno dobro zelo primeren«.

»Rudarska dejavnost mora biti predvsem, kakor vsaka gospodarska dejavnost v službi celotni človeški skupnosti. Sv. Pavel VI. je zapisal: »Bog je namenil zemljo in vse, kar je na njej, v uporabo vsem ljudem in vsem ljudstvom, tako da morajo dobrine stvarstva pravično pritekati v roke vseh.« To je steber družbenega nauka Cerkve. S tega vidika je pomembno vključevanje lokalnih skupnosti v vse projektne faze rudarske dejavnosti: »Vedno je treba doseči soglasje med družbenimi dejavniki, ki lahko prispevajo različne osvetlitve, rešitve in izbire. V razpravi pa morajo imeli prednost krajevni prebivalci, ki se sprašujejo, kaj želijo zase in za svoje otroke. Tako tudi ohranjajo v zavesti cilje, ki presegajo neposredne ekonomske koristi«.

Na koncu je sveti oče dodal: »Vaše srečanje je zelo pomembno saj obravnavate vprašanja, ki se tičejo prihodnosti našega skupnega doma ter prihodnosti naših otrok in prihodnjih generacij. Zavedati se moramo, da je v igri dostojanstvo nas samih. Mi prvi si moramo prizadevati, da človeštvu, ki prihaja, zapustimo bivanjsko primeren planet. To je drama nas samih, saj je povezana z našim življenjem na tem svetu. O da ne bi nikoli izgubili izpred oči tega obzorja! Iz srca blagoslavljam vas, vaše družine in vaše skupnosti. Prosim vas, molite tudi zame.«

Petek, 3. maj 2019, 18:17