Simposio-internazionale-a-Lubiana-in-occasione-di-1600-anni-dalla-morte-di-san-Girolamo-ap17.jpg

V Ljubljani znanstveni simpozij ob 1600‐letnici Hieronimove smrti z naslovom Hieronymus noster

V atriju ZRC SAZU je v sredo, 23. oktobra, zvečer, potekalo slavnostno odprtje simpozija s pozdravnimi nagovori, recitalom Hieronimovih pisem v latinščini in glasbo koralnega zbora Akademije za glasbo UL pod vodstvom prof. Toneta Potočnika.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Teološka fakulteta (Inštitut za patristične študije Viktorinianum), v sodelovanju z drugimi domačimi tujimi institucijami (Slovenska akademija znanosti in umetnosti; univerze v Ljubljani, Gradcu in Varšavi; Srednjeevropska univerza na Dunaju - CEU); mednarodna mreža Europa Renascens; projekt DANUBIUS - Université de Lille in Institut des Sources chrétiennes) je pripravila mednarodni znanstveni simpozij ob 1600‐letnici Hieronimove smrti z naslovom Hieronymus noster. Simpozij poteka v prostorih SAZU (Novi trg, Ljubljana) od  23. do  26. oktobra 2019. Na simpoziju, ki bo združeval različne tematike kot so eksegeza, teologija, zgodovina, klasična filologija, arheologija ipd., bo nastopilo več kot 100 domačih in tujih predavateljev iz 18 držav. Program je na voljo na povezavi https://www.teof.uni-lj.si/hieronymus-noster.

Programska usmeritev

Hieronyme, veni foras, »Hieronim, pridi ven«, je zapisal sam Hieronim v pismu prijatelju (Ep. 4) kot svojo osebno željo, naslovljeno na Boga. Nanjo se bo skušal odzvati mednarodni znanstveni simpozij ob 1600‐letnici Hieronimove smrti, na katerem bodo slovenski in tuji poznavalci osvetlili novejše raziskovalne trende, povezane z življenjem, opusom ter recepcijo antičnega asketa, biblicista, življenjepisca, popotnika, epistolografa, teologa, eksegeta, satirika in polemika. Srečanje bo potekalo v Ljubljani, med ostalinami antične Emone iz njegovih pisem (Ep. 11–12), ki jo kot genius loci določa bližina Hieronimovega rojstnega kraja Stridona. Ta do danes ostaja neznan, na nekaj potencialnih lokacij pa bo v sklopu simpozija organizirana tudi ekskurzija. Simpozij bo interdisciplinaren in bo Hieronima predstavil v luči nedavnih odkritij z različnih področij, med katerimi so zlasti odmevne arheološke najdbe krščanske Emone v letu 2018. Prispevki se bodo dotikali Hieronimovega zgodovinskega konteksta, arheologije, biblične eksegeze, patristike, klasične filologije in teologije.

Prisluhni odprtju simpozija
Sreda, 23. oktober 2019, 19:59