Zo svätej omše pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov 2023 Zo svätej omše pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov 2023  (Vatican Media)

Už je známa téma Svetového dňa starých rodičov a seniorov 2024

„Neopusť ma v starobe (porov. Ž 71,9)“ – tak znie téma Dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 28. júla. Osamelosť je neredukovateľným stavom ľudskej existencie, musíme prekonať každú formu kultúry skartovania, píše v komentári k zverejneniu témy IV. ročníka sviatku seniorov prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell.

Paolo Ondarza, Zuzana Klimanová – Vatican News

„Osamelosť je, žiaľ, rozšírenou realitou, ktorá postihuje mnohých starších ľudí, ktorí sú často obeťami kultúry skartovania a sú považovaní za príťaž pre spoločnosť.“ Z tohto dôvodu „sú rodiny a cirkevné spoločenstvo povolané stáť na čele podpory kultúry stretávania, vytvárať priestor na vzájomné zdieľanie sa a načúvanie, ponúkať podporu a náklonnosť: takto sa konkretizuje evanjeliová láska“ - píše kardinál Kevin Farrell.

„Slávenie tohto dňa, ktoré oceňuje charizmy starých rodičov a seniorov a ich prínos pre život Cirkvi, chce podporiť angažovanosť každého cirkevného spoločenstva v budovaní vzťahov medzi generáciami a v boji proti osamelosti s vedomím, že - ako hovorí Sväté písmo - nie je dobré, aby bol človek sám.“

Slávenie Štvrtého svetového dňa starých rodičov a seniorov nás podľa prefekta Farrella pozýva, aby sme spoločne - starí rodičia, vnúčatá, mladí ľudia, seniori, členovia jednej rodiny - budovali širšie „my“ cirkevného spoločenstva. Práve táto familiárnosť, zakorenená v Božej láske, prekonáva každú formu kultúry skartovania a osamelosti“.

„Naše spoločenstvá“, uzatvára kardinál Farrell, „sú svojou nežnosťou a láskavou pozornosťou, ktorá nezabúda na svojich najkrehkejších členov, povolané zjavovať Božiu lásku, ktorá nikoho nikdy neopúšťa“. Dikastérium pre laikov, rodinu a život preto pozýva farnosti, diecézy, združenia i cirkevné spoločenstvá na celom svete k duchovnej príprave. Na tento účel budú v najbližších mesiacoch na internetovej stránke www.laityfamilylife.va sprístupnené špeciálne pastoračné materiály.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

16 februára 2024, 11:29