Kórejský mučeník sv. Andrej Kim Taegon učí evanjeliu aj dnes

Slávnostnou svätou omšou v Bazilike sv. Petra dnes Cirkev oslávila 200. výročie narodenia prvého kórejského katolíckeho kňaza, sv. Andreja Kima Taegona, umučeného v roku 1846 v Soule a kanonizovaného v roku 1984.

Slávnosti predsedal arcibiskup Lazarus You Heung-sik, emeritný biskup juhokórejského Tedžonu, ktorého Svätý Otec nedávno vymenoval za prefekta vatikánskej Kongregácie pre klerikov.

Posolstvo Svätého Otca Františka

Pápež František pri tejto príležitosti zaslal Kórejskej katolíckej komunite v Ríme posolstvo, v ktorom pripomenul poslanie každého pokrsteného šíriť pokoj a nádej a byť Dobrým Samaritánom. Povzbudil úsilie tých, ktorí pracujú pre zmierenie na Kórejskom polostrove a ocenil aj veľkodušné poskytnutie vakcín proti koronavírusu chudobnejším krajinám.

Pripomeňme, že pápež František osobne navštívil Južnú Kóreu pred siedmimi rokmi, v auguste 2014, pri príležitosti 6. ázijských dní mládeže.

Pri Oltári katedry dnes popoludní o 15.30 koncelebrovali tri desiatky kňazov. Prítomné boli kórejské rehoľné sestry a laici, za účasti veľvyslanca Južnej Kórey pri Svätej stolici.

Z homílie pri slávnosti

Ako v homílii pripomenul Mons. You Heung-sik, rodina, z ktorej pochádzal sv. Andrej Kim, bola veľmi zriedkavá aj v celkových dejinách univerzálnej Cirkvi. Z tejto rodiny totiž  okrem neho pochádzali aj ďalší dvaja svätí, dvaja blahoslavení a šiesti mučeníci, v štyroch generáciách. Viera sa Kórei spočiatku šírila prostredníctvom laikov, až potom sa objavili kňazské povolania, z ktorých prvým bol sv. Andrej Kim Taegon.

V homílii sa Mons. Lazarus You  Hung-sik tiež podelil so svedectvom, ako sa kórejská Cirkev, ktorá slávi svoje jubileum práve v celosvetovo ťažkej dobe pandémie, inšpirovala encyklikou Fratelli tutti a rozhodla sa pre nasledujúce gesto bratstva:

„Kórejská cirkev vyzbierala vyše 5 miliónov amerických dolárov, ktoré boli zaslané a ešte sa zasielajú, v mene Svätého Otca, na zaočkovanie ľudí v najväčšej núdzi. Povedal by som, že takýto program pomoci je nie iba filantropickým dielom, ale aj a predovšetkým „duchovným“ dielom zo strany kórejských veriacich pri Jubileu venovanom sv. Andrejovi Kimovi Taegonovi.“

V homílii pripomenul aj úsilie o prekonanie 70-ročného rozdelenia Kórejského polostrova a vyzval k modlitbe:

„Horlivo sa modlime, aby sa naplnili túžby po apoštolskej návšteve v Severnej Kórei, ktorá bude predstavovať zaiste zvrat k upevneniu pokoja na Kórejskom polostrove. Aj o toto prosme s dôverou na príhovor sv. Andreja Kima a jeho spoločníkov, mučeníkov.“

Život sv. Andreja Kima v skratke

Sv. Andrej Kim Taegon sa narodil 21. augusta 1821 v Kórei v zámožnej kresťanskej rodine. Jeho otec bol hlboko veriaci, v ich dome sa schádzali kresťania i katechumeni, ktorí chceli prijať krst.

V roku 1836, keď mal Andrej 15 rokov, prišli do Kórey prví francúzski misionári. Pomohli jemu i dvom ďalším mladíkom dostať sa do Macaa, aby sa tam pripravoval na kňazstvo. Ako diakon sa vrátil do vlasti, aby pripravil príchod biskupa a potom sa spolu s viacerými kresťanmi odplavil do Šanghaja, kde bol vysvätený za kňaza.

Naspäť do Kórey sa kňaz Andrej Kim vrátil v tajnosti spolu s biskupom. Ten ho o nejaký čas poveril, aby odniesol listy do Európy cez pekinského biskupa. Po ceste ho však odhalili a uväznili. Absolvoval výsluch u mandarína, potom u gubernátora a pretože bol šľachtic, aj u kráľa. Ako 25-ročný podstúpil mučenie. Nezaprel svoju kresťanskú vieru a 16. septembra 1846 ho v Soule sťali.

Andreja Kima Taegona spolu s ďalšími 102 kórejskými mučeníkmi vyhlásil za svätých pápež Ján Pavol II. dňa 6. mája 1984 na námestí v Soule, počas svojej apoštolskej návštevy Južnej Kórey. Ich liturgický sviatok slávi Cirkev 20. septembra.

Rozhovor s kórejským arcibiskupom

Nový prefekt Kongregácie pre klerikov, tedžonský arcibiskup Lazarus You Heung-sik, bol ešte menovaním do nového úradu v Rímskej kúrii zodpovedný v Kórei za  priebeh súčasného Jubilea sv. Andreja Kima Taegona. O tom, čo pre Kórejčanov toto výročie znamená, sa podelil v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas. Ako vysvetlil, v prvom rade symbolizuje vieru prežívanú v milosrdnej láske a bratstve. Hovorí Mons. Lazarus You Heung-sik:

„Dvojsté výročie narodenia svätého Andreja Kima Taegona je priaznivou príležitosťou pre duchovný rast Cirkvi v Kórei. V rodine, v ktorej sa narodil, prelialo svoju krv za Pána v priebehu štyroch generácií najmenej jedenásť jej členov. Je medzi nimi päť blahoslavených a ďalší sú už kanonizovaní. Preto nám všetkým toto jubileum poskytne príležitosť, aby sme sa hlbokým rozjímaním nad životmi mučeníkov ponorili do spirituality mučeníctva, ktorá je zdrojom životnej sily kórejskej Cirkvi.“

Si katolík? - Áno, som katolík.

„V jednom z listov, ktoré svätý Andrej Kim napísal vo väzení, čítame dialóg medzi svätcom a vypočúvajúcim úradníkom, ktorý sa ho opýtal: «Si katolík?» On odpovedal: «Áno, som katolík.» A za to musel obetovať svoj život. Pre našich mučeníkov bola najdôležitejšou hodnotou viera. Kórejská biskupská konferencia chcela pri príprave tohto osobitného jubilejného roka poukázať na otázku tohto úradníka ako na dôrazné varovanie pre dnešných veriacich. V kórejskej spoločnosti sa len 11% obyvateľov hlási ku katolíkom, zatiaľ čo viac ako polovica populácie je bez vyznania. Táto otázka nás nabáda k vážnemu zamysleniu nad našou identitou a dôslednosťou našej katolíckej viery.“

Jubileum v dobe Covidu

„Domnievam sa, že je prozreteľnostným sláviť Jubileum v súčasnej situácii svetovej zdravotnej krízy, pretože príklady svätých mučeníkov nás povzbudzujú, aby sme relativizovali pominuteľné hodnoty, ktoré nás dusia, a namiesto toho správne žili podľa prikázaní lásky: verili v Boha a prejavovali blízkosť bratom. Veriaci v tedžonskej diecéze dobre chápu, že pravá viera nás vedie k tomu, aby sme otvorili svoje srdcia a rovnako ako náš Majster spolucítili s blížnym a s láskou sa pre neho obetovali. Praví kresťania neochabujú v dobročinnosti, ktorá sa neprejavuje slovami, ale skutkami. Konkrétne naše diecézne spoločenstvo spustilo program humanitárnej pomoci, v rámci ktorého zasielame vakcíny proti Covidu-19 našim bratom v Severnej Kórei.

Žiaľ celkový program jubilea sa zmenil, ale zaviedli sme niektoré virtuálne prednášky, ktoré zoznamujú s duchovnosťou svätého Andreja Kima, aj keď sme si vedomí, že tieto nové formy komunikácie nemajú rovnaký účinok ako osobné stretnutie. Sú však cenným nástrojom, ktorý nabáda, aby sme sa zastavili a viac sa venovali svojmu vnútru. Našu Cirkev znepokojujú problémy, ktoré sa stále častejšie objavujú v kórejskej spoločnosti: individualizmus, materializmus a konkurenčný boj. Tieto nové formy života prijímajú naši mladí ľudia, ktorí tak strácajú zmysel pre vieru a vzďaľujú sa hodnotám našej kultúry.“

Výzvy na obrátenie

„Pri príprave jubilea som sa stále modlil za to, aby sa táto cirkevná udalosť stala časom evanjelizačného, duchovného a pastoračného obrátenia kórejských kňazov, ktorí podľa môjho skromného názoru potrebujú znovu objaviť evanjelizačnú horlivosť. S ľútosťou konštatujem negatívny dopad klerikalizmu, ktorý sa v kórejskej cirkvi presadil, vzhľadom k tomu, že za našu existenciu vďačíme práve viere a činnosti laických veriacich, v tomto zmysle je naša cirkev jedinečná.

Žiaľ je treba povedať, že materializmus a sekularizácia neušetrili ani našich kňazov. Ako podotkol Svätý Otec v jednej svojej homílii, Ježišova cesta a cesta sveta sú nezlučiteľné. Modlím sa, aby vďaka milosti tohto jubilejného roka a ochrane svätého Andreja Kima kórejskí kňazi znovu odhalili radosť z kráčania po Kristovej ceste a žili dôslednejším životom, oslobodeným od svetskosti a čerpajúcim bohatstvo z evanjeliových hodnôt.“

Odkaz nielen pre Cirkev

Mons. Lazarus You Heung-sik vysvetlil aj význam skutočnosti, že UNESCO - Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru - prevzala záštitu nad oslavami narodenia svätého Ondreja Kima na rok 2021:

„UNESCO uznalo veľké ľudské a kultúrne dedičstvo, ktoré náš svätec zanechal, dedičstvo, ktoré, trúfam si povedať, nie je len pre Cirkev v Kórei, ale aj pre celý svet. Sv. Andrej Kim bol neúnavným obhajcom ľudských práv, učil, že všetci ľudia sú vzácni synovia a dcéry Božie, a to ako tí, ktorí patrili k vyšším, ako aj k nižším vrstvám vtedajšieho kastového systému. V spoločnosti, kde neokonfuciánstvo vládlo diktátorským spôsobom, vnímali Kórejci toto učenie ako sociálnu revolúciu. Sv. Andrej Kim bol teda jedným z hlavných protagonistov, ktorí Kórejcom predstavili univerzálnu hodnotu ľudskosti.“

Ľudské a duchovné hodnoty

„Dnes sa uvádza, že všetci máme rovnaké práva zaručené ústavou a štátnymi zákonmi. V súčasnej dobe sa však žiaľ ukazuje, že nie všetci Kórejci majú záujem o život v skutočne stabilnej a zmierenej spoločnosti, za vzájomnej harmónie. Ako je známe, Kórejský polostrov je rozdelený už 70 rokov a demilitarizovaná zóna paradoxne zostáva najmilitarizovanejšou zónou na svete. Priepasť medzi bohatými a chudobnými, neporozumenie medzi generáciami, provincializmus, polarizácia v politike, rodové boje sú znepokojujúce javy, ktoré sa šíria každým dňom. Mamonárstvo, mladí ľudia, ktorí nechcú uzatvárať manželstvo, nízka pôrodnosť a sociálna marginalizácia sú novými prahovými situáciami v našom národe.

„Ako Cirkev si máme klásť otázku, aké je naše poslanie v dnešnej dobe, ako sa vysporiadať s vyššie spomenutým zlom, ktoré dnes mení život nových generácií. Preto sa domnievam, že ľudské a duchovné hodnoty, ktorých prorokom a obhajcom bol svätý Andrej Kim v ťažkých časoch Kórey, je potrebné obnoviť a predovšetkým znovu ponúknuť, ak chceme naozaj podporiť skutočný blahobyt kórejského ľudu dnes aj v budúcnosti.“

Bratstvo na Kórejskom polostrove

Jubileum sv. Andreja Kima sa začalo vo chvíli skončenia sa osobitného roka venovaného modlitbám za mier v Kórei. Čo nám svätý Andrej Kim a jeho spolumučeníci hovoria o bratstve?

„Kórejskí mučeníci žili bratskou láskou, o ktorej nám rozprávajú Skutky apoštolov, ako zdôrazňuje aj encyklika pápeža Františka Fratelli tutti. Počas krutého prenasledovania žili v úplnej chudobe, ale nezabudli sa podeliť o to málo, čo mali, pre dobro iných. Výsledkom bolo, že nikomu nechýbalo to najnutnejšie na prežitie. Mučeníci teda ako prví dali príklad toho, že pravá bratská láska nie je založená na hmotnom bohatstve, ale je v srdci, ktoré je ochotné deliť sa so všetkým, čo máme.

Tento kresťanský postoj nám naznačuje, v akom duchu by sme mali pomáhať našim bratom v Severnej Kórei; medzi Kórejčanmi sú však aj takí, ktorí s návrhom pomôcť našim severným susedom nesúhlasia a veria skôr v použitie sily na ich porážku, aby bol na polostrove obnovený mier. Okrem tohto skôr ľudského postoja som presvedčený, že Ježišovi učeníci sú tí, ktorí veria skôr v silu lásky ako v moc sily. Samozrejme by sme nemali zabúdať na obozretnosť v krokoch, ktoré treba podniknúť; ak ale vyhlásime, že im poskytneme pomoc len za splnenia určitých podmienok, premrháme príležitosť na to, aby sme lásku premenili do skutkov.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 augusta 2021, 18:10