Dikastérium pre integálny ľudský rozvoj pripravilo spoločnú modlitbu na Osobitný rok Laudato si´ Dikastérium pre integálny ľudský rozvoj pripravilo spoločnú modlitbu na Osobitný rok Laudato si´ 

Začal sa osobitný rok Laudato si´ v réžii Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj

Pri príležitosti 5. výročia encykliky Svätého Otca Františka Laudato si´ sa od 24. mája začal osobitný rok reflexie nad jej odkazom. So zámerom pritiahnuť pozornosť sveta na krehkosť nášho spoločného domu sa o rôzne iniciatívy počas tohto roka bude starať vatikánske Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj.

K uživotňovaniu odkazu encykliky  Laudato si´ pozval pápež František v nedeľu 24. mája pri modlitbe „Regina caeli“. Pripomenul 5. výročie dokumentu vydaného so zámerom „vyzvať k pozornosti voči výkriku Zeme a chudobných“. Osobitný rok Laudato si´ predstavil Svätý Otec týmito slovami:

„Vďaka iniciatíve Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj vyústi „Týždeň Laudato si´“, ktorý sme práve slávili, do Osobitného roka na uvažovanie nad encyklikou, od 24. mája tohto roku až do 24. mája budúceho roka.

Pozývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zapojili, ujali sa starostlivosti o náš spoločný domov a o našich krehkejších bratov a sestry. Na internetovej stránke bude zverejnená modlitba venovaná tomuto Roku. Bude pekné, keď sa ju budeme modliť.“

Modlitba osobitného roka Laudato si´

Na osobitný rok Laudato si´ pripravilo dikastérium špeciálnu modlitbu, ktorej text zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice:

Láskavý Bože, stvoriteľ neba, zeme a všetkého čo je v nich, otvor naše mysle a dotkni sa našich sŕdc, aby sme mohli byť súčasťou stvorenstva, tvojho daru.

Stoj pri núdznych v týchto ťažkých časoch, osobitne pri tých najchudobnejších a najzraniteľnejších. Pomáhaj nám preukazovať kreatívnu solidárnosť pri čelení dôsledkom tejto globálnej pandémie. Urob nás odvážnymi v prijímaní zmien sledujúcich úsilie o spoločné dobro. Teraz, keď viac než inokedy cítime, že sme všetci vzájomne prepojení a na sebe závislí.

Zariaď, aby sme dokázali počúvať a odpovedať na volanie zeme a na volanie chudobných. Kiež sa súčasné utrpenia stanú pôrodnými bolesťami bratskejšieho a udržateľnejšieho sveta.

Pred láskyplným pohľadom Panny Márie Pomocnice ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Materiály dikastéria a kalendár podujatí

Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj pripravilo materiál s programom podujatí pod názvom „Laudato si´, osobitný rok výročia: 24. máj 2020 – 24. máj 2021“. „S odstupom piatich rokov sa zdá byť encyklika ešte význačnejšia ako kedykoľvek predtým,“ konštatuje dikastérium a pripomína prorocké slová Svätého Otca z tejto encykliky, ktoré „znovu znejú v našich ušiach: «Aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyrastajú?» (Laudato si´, č.160)“

Spolu s povzbudením od pápeža Františka, že «všetci môžeme spolupracovať ako Božie nástroje na starostlivosti o stvorenie, každý prostredníctvom svojej kultúry a skúsenosti, vlastnými iniciatívami a schopnosťami» (tamtiež, č. 14) pozýva dikastérium k rôznym aktivitám v rámci osobitného roka i v miestnych komunitách.

V kalendári sa uvádzajú aj nové termíny medzinárodných podujatí presunutých na neskôr kvôli pandémii. Napríklad 15. októbra to bude prezentácia na tému „Obnovenia globálnej výchovnej dohody“, 21. novembra stretnutie mladých ekonómov v Assisi „Františkova ekonomika“, alebo v termíne 26. - 29. januára 2021 „Tretí vatikánsky okrúhly stôl“ v kontexte Svetového ekonomického fóra v Davose. Na prahu jari 22. marca 2021 to bude pripomenutie Svetového dňa vody.

Pripomeňme, že vatikánske Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj vzniklo spojením štyroch predchádzajúcich pápežských rád na želanie Svätého Otca Františka vyjadrené v apoštolskom liste motu proprio Humanam progressionem. Činnosť dikastéria vyjadruje starostlivosť Cirkvi o spravodlivosť, pokoj a ochranu stvorenstva, ako aj o záležitosti týkajúce sa zdravia a skutky dobročinnosti.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

25 mája 2020, 13:09