RATZINGER_VITA.jpg

Dnes sa dožíva 93 rokov emeritný pápež Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger sa narodil 16. apríla 1927 v bavorskom mestečku Marktl-am-Inn. Domovom emeritného pápeža je od roku 2013 kláštor Mater Ecclesiae vo Vatikáne, kde sa v ústraní venuje rozjímaniu nad Božím slovom a modlitbe za Cirkev a svet.

V knihe rozhovorov s Petrom Seewaldom nazvanej „Posledné rozhovory“ z roku 2016, emeritný pápež Benedikt XVI. odpovedá aj na tieto otázky:

Máte nejakú obľúbenú modlitbu?

„Je ich viacero. Je tu tá od sv. Ignáca: «Vezmi, Pane, a prijmi 

celú moju slobodu...». Potom jedna od sv. Františka Xaverského: «Milujem Ťa nie preto, lebo mi môžeš darovať raj alebo ma odsúdiť do zatratenia, ale pretože si môj Boh. Milujem Ťa, pretože Ty si Ty». Alebo tá od sv. Mikuláša z Flüe: «Vezmi ma takého, aký som». A potom sa mi zvlášť páči (...) «Všeobecná modlitba» od sv. Petra Kanízia, ktorá pochádza zo 16. storočia, ale je stále krásna a aktuálna.“

A Vaše obľúbené duchovné miesto?

„Povedal by som, že Altötting, prirodzene, s jeho starobylou mariánskou svätyňou.“

Prinášame znenie modlitby, ktorú Benedikt XVI. spomína ako svoju zvlášť obľúbenú, starú a stále aktuálnu:

Všeobecná modlitba sv. Petra Kanízia, druhého apoštola Nemecka

„Všemohúci, večný Bože, Pane, nebeský Otče! Pohliadni svojimi očami nezaslúženého milosrdenstva na naše utrpenie, biedu a núdzu.

Zľutuj sa nad nami všetkými, čo veria v Krista, pre ktorých sa tvoj jednorodený Syn, náš milovaný Pán a Spasiteľ, Ježiš Kristus, dobrovoľne vydal do rúk hriešnikov a vylial svoju predrahú krv na kmeň svätého kríža.

Cez tohto Pána Ježiša, odvráť najmilostivejší Otče, spravodlivé tresty, súčasné i budúce nebezpečenstvá, škodlivý hnev, vojnu a zbrane, zdražovanie, choroby, smutné i biedne časy.

Osvieť a vo všetkom dobrom posilni duchovných i svetských predstavených a panovníkov, aby spoločne podporovali to, čo prispeje k tvojej božskej sláve, našej spáse, k mieru na celom svete a blahu celého kresťanstva.

Udeľ nám, ó, Bože pokoja, skutočnú jednotu vo viere bez akéhokoľvek rozdelenia a odlúčenia; obráť naše srdcia na pravé pokánie a zlepšenie nášho života; zapáľ v nás oheň svojej lásky; daj nám túžbu a zanietenie pre spravodlivosť, aby sme ti ako poslušné deti boli milí a príjemní v živote i v smrti.

Prosíme ťa tiež, ako ty chceš, ó, Bože, aby sme ťa prosili za svojich priateľov i nepriateľov, za zdravých i chorých, za všetkých skľúčených,  i biednych kresťanov, za všetkých živých i mŕtvych. Tebe, ó, Pane, nech sú poručené naše skutky, konanie, náš život i smrť.

Dovoľ, aby sme sa tu tešili z tvojej milosti a tam ju so všetkými vyvolenými získali, aby sme ťa vo večnej radosti a blaženosti mohli chváliť, velebiť a oslavovať.

To nám daj, ó, Pane, nebeský Otče! Skrze Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna, ktorý s tebou a s Duchom Svätým v rovnakej podstate s Bohom žije a kraľuje na veky vekov. Amen.“

(Preklad modlitby je prevzatý zo slovenského vydania Posledných rozhovorov: SSV, 2017)

-jb, zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

16 apríla 2020, 12:49