Betlehemy z Maďarska vystavené v predchádzajúcom ročníku Betlehemy z Maďarska vystavené v predchádzajúcom ročníku

Na návštevníkov Vatikánu opäť čaká medzinárodná výstava „100 jasličiek“

Na odkaz celej Cirkvi od pápeža Františka v apoštolskom liste Admirabile signum o hodnote a význame symbolu betlehemských jasličiek poukáže vo Vatikáne okrem betlehemu na Námestí sv. Petra aj výstava betlehemov z rôznych kútov sveta, známa pod názvom „100 jasličiek“.

V Druhú adventnú nedeľu 8. decembra výstavu slávnostne inaugurujú predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fischella a veľvyslanec Maďarska pri Svätej stolici Eduard Habsburg-Lothringen. Zbierka viac ako 130 umeleckých diel pochádzajúcich z 30 krajín sveta bude prístupná do 12. januára.

Na otvorení výstavy sa tento rok osobitne podieľa Maďarsko, kde sa v roku 2020 v Budapešti bude konať Medzinárodný eucharistický kongres. Okrem členov generálneho sekretariátu pripravovaného kongresu budú pri otvorení výstavy prítomní aj diplomatickí zástupcovia krajín ako Burkina Faso, Panama, či Taiwan.

Výstava nadväzuje na dobre známu každoročnú rímsku iniciatívu výstavy jasličiek na námestí Piazza del Popolo. Už od minulého roka sa však presťahovala do tesnej blízkosti Vatikánu a je prístupná zdarma. Vstup je z ulice Via dell´Ospedale, v strednej časti širokej triedy Via della Conciliazone smerujúcej k Vatikánu.

Medzinárodná expozícia je prístupná každý deň od 7.00 do 20.00, okrem dní 24. a 31. decembra, keď bude otvorená do 17. hodiny.

-mh-

07 decembra 2019, 16:34