Vatican News

Ratzingerovu cenu 2019 udelia kanadskému filozofovi a teológovi z Burkiny Faso

Vatikánska nadácia Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. dnes predstavila verejnosti mená dvoch laureátov tohtoročnej Ratzingerovej ceny, ktorá sa bude udeľovať 9. novembra. Sú nimi kanadský filozof Charles Taylor a teológ - biblický exegéta Paul Béré SJ z Burkiny Faso.

Miroslava Holubíková, Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Na prezentácii mien laureátov a činnosti nadácie v pondelok 30. septembra vo vatikánskom Tlačovom stredisku vystúpil spolu s predsedom správnej rady Ratzingerovej nadácie pátrom Federicom Lombardim SJ aj kardinál Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru a člen Vedeckého výboru spomenutej nadácie.

Kandidátov na ocenenie navrhuje pápežovi Františkovi päťčlenný Vedecký výbor, ktorý tvoria kardináli A. Amato, K. Koch, G. Ravasi a L. Ladaria a biskup Regensburgu Mons. Rudolf Voderholzer. O schválení navrhnutých laureátov rozhoduje Svätý Otec.

Výber tohtoročných laureátov Ratzingerovej ceny komentoval páter Lombardi týmito slovami:

„Tento rok sa dala prednosť filozofii v jej reflexii o viere v súčasnom svete a bola vyzdvihnutá africká teológia s jej veľmi dôležitým poslaním pre inkulturáciu Evanjelia a evanjelizačnú misiu na africkom kontinente.“

Dvaja laureáti: Kanada a Burkina Faso

Ratzingerova cena tento rok dospela už do svojho 9. ročníka. Prvým oceneným bude medzinárodne známa osobnosť: kanadský filozof a odborník na sociálne vedy profesor Charles Margrave Taylor, známy svojím bádaním fenoménu sekularizácie. Narodil sa v roku 1931 v kanadskom Montreale a je katolík. Prednášal najprv v Oxforde a neskôr dlhé roky v Montreale: na Univerzité de Montréal a na McGill University.

Popri dejinách filozofie sa Charles Taylor venoval predovšetkým politickej filozofii a filozofii sociálnych vied. Najznámejšie jeho príspevky sú v oblasti komunitarizmu, kozmopolitizmu a vzťahu medzi náboženstvom a modernosťou, najmä problematika sekularizácie, v ktorej je považovaný za jedného z najuznávanejších vedcov. Medzi jeho najvýznamnejšie diela sa môžu spomenúť: Sources of the Self – 1989, A Secular Age (Sekulárny vek) - 2007), The Language Animal - 2016.

Dnes už 87-ročný Charles Taylor je držiteľom mnohých medzinárodných ocenení. Zúčastňuje sa na mnohých konferenciách a debatách, bol hosťom aj na stretnutí „Nádvorie pohanov“ organizovanom Pápežskou radou pre kultúru.

Druhým laureátom Ratzingerovej ceny za rok 2019 bude prof. Paul Béré SJ, teológ v odbore biblickej exegézy z rehole jezuitov, pôvodom z Burkiny Faso. 53-ročný páter Béré má doktorát z Pápežského biblického inštitútu v Ríme, kde od roku 2007 prednáša Starý zákon a biblické jazyky. Súčasne pôsobí aj na jezuitskom Teologickom inštitúte v Abidžane (Pobrežie Slonoviny).

K rozvoju africkej teológie prispel Paul Béré organizovaním medzinárodných kolokvií exegétov, zriadením prvej jezuitskej teologickej fakulty na tomto kontinente a založením teologického časopisu. Profesor Béré je členom rozličných združení teológov, okrem iného Asociácie afrických teológov a Celoafrického združenia katolíckych exegétov.

Ako expert spolupracoval na viacerých biskupských synodách a v období 2009-2014 bol konzultorom Generálneho sekretariátu Synody biskupov. Je členom Medzinárodnej komisie pre dialóg s Anglikánskou cirkvou - ARCIC.

Ceny odovzdá osobne pápež František

Udelenie ceny pápežom Františkom, tak ako pri predchádzajúcich ročníkoch, je naplánované na 9. novembra v Apoštolskom paláci. S uvedenými dvoma osobnosťami dosiahne celkový počet laureátov Ratzingerovej ceny číslo 20. Pochádzajú zo 14 krajín a 4 rôznych kontinentov.

Pripomeňme, že Ratzingerova nadácia bola zriadená v roku 2010 za účelom podporovať štúdiá a publikácie o diele a myšlienkach Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. a tiež v širšom zmysle podporovať štúdium teológie a príbuzných disciplín. V duchu svojho štatútu vyvíja iniciatívy v troch smeroch: 1. ceny pre vedcov a hodnotné práce; 2. konferencie a študijné stretnutia a publikácie; 3. štipendiá pre doktorandov.

Na pondelkovej tlačovej konferencii informoval páter Federico Lombardi aj o druhom spomenutom okruhu činnosti. Spomedzi úspešne zrealizovaných podujatí spomenul medzinárodnú konferenciu na tému „Základné práva a konflikty medzi právami“, uskutočnenú v spolupráci s Univerzitou LUMSA pri príležitosti 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv 15. - 16. novembra 2018 v Ríme.

Sympózium 8. - 9. októbra v Budapešti

Najbližšia významná iniciatíva Ratzingerovej nadácie sa bude týkať aj Slovenska. V dňoch 8. - 9. októbra to bude 9. medzinárodné študijné sympózium v Budapešti, organizované v spolupráci s maďarskou Katolíckou univerzitou Petra Pázmánya. Ako sa vyjadril páter Lombardi, sympózium bude venované náročnej téme: „Hospodárska, sociálna a duchovná situácia krajín Strednej Európy vo svetle sociálnej náuky Cirkvi“. O podujatí prezradil tieto podrobnosti:

„Miesto a téma - jasne aktuálna v dnešnom európskom kontexte - boli vybrané pri príležitosti 30. výročia pádu Berlínskeho múru. Rečníci budú zastúpení z rôznych krajín stredoeurópskeho priestoru: Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Ukrajina..., ale prídu i zo západnej Európy. Prvú hlavnú reč bude mať kardinál Péter Erdő, ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup, druhú povedie Mons. Roland Minnerath, arcibiskup francúzskeho Dijonu a pápežský akademik, tretiu profesorka Hanna Suchocka, bývalá poľská premiérka a pápežská akademička. Medzi ďalšími prihlásenými rečníkmi sú prezident Pápežskej akadémie sociálnych vied prof. Stefano Zamagni či prof. Hans Joas z Humboldtovej univerzity v Berlíne.“

Nové ocenenie v spolupráci s rodiskom Kopernika

Stredovýchodnej Európy sa týka aj pripravovaná iniciatíva Nadácie, ktorou je zriadenie nového ocenenia „Ratio et spes“ (Rozum a nádej) v spolupráci s Univerzitou Mikuláša Kopernika v poľskom Toruni, rodisku slávneho astronóma. Tentoraz nejde o katolícku univerzitu, ale štátnu, v rámci ktorej je aj Fakulta teológie, vysvetlil páter Lombardi. Spomenutý projekt bude čerpať aj z existujúcej spolupráce s „Centrom Ratzinger“ v neďalekom meste Bydgoszcz.

Podobným spôsobom už má Ratzingerova nadácia fungujúcu spoluprácu so španielskou Univerzitou Francisca de Vitoria. Ocenenie s názvom „Razón abierta“   (Otvorená myseľ) sa inšpiruje jednou z ústredných myšlienok Jozefa Ratzingera a tento rok je už jeho 3. ročník.

Sprievodné podujatia k synode o Amazónii

V kontexte synody pre Amazóniu organizuje Vatikánska nadácia Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. na termín 19. októbra seminár „Výzvy amazonského regiónu: nevyhnutná spolupráca medzi medzinárodnými orgánmi a Katolíckou cirkvou a etický leadership“. Seminár sa zameria na stretnutie vysokých funkcionárov FAO a IFAD s členmi synody s cieľom prehĺbiť úlohu medzinárodných organizácií pri riešení problémov Amazónie, a to z hľadiska zodpovedného a etického leadershipu, či už zo strany cirkevnej alebo svetskej.

Ako prezradil páter Lombardi, pre biskupov zúčastnených na synode, ako aj pre ostatných účastníkov pripravujú ako darček koncert orchestra a zboru z Bolívie.

30 septembra 2019, 20:24