Vatican News

Indických biskupov na návšteve Ad limina prijíma pápež v štyroch skupinách

V utorok 17. septembra prijal pápež František na návšteve Ad limina skupinu indických biskupov. Išlo už o druhú zo štyroch veľkých indických skupín, s predchádzajúcou sa stretol 13. septembra. Duchovných pastierov tejto vitálnej cirkvi s 21 miliónmi veriacich, ktorí v rámci Indie tvoria 1,6% obyvateľstva, prijíma Svätý Otec po skupinách počas štyroch týždňov.

Úradným návštevám Ad limina apostolorum takmer 200-členného biskupského zboru Indie sa venuje pápež František postupne. Prvú skupinu prijal 13. septembra, posledná príde 3. októbra, zložená prevažne z biskupov východného, sýrsko-malabarského obradu.

Dnešné dopoludnie venoval Svätý Otec stretnutiu s druhou zo skupín. Medzi vyše 50 účastníkmi bratského stretnutia boli arcibiskupi z diecéz Madras-Mylapore, Maduray, Pondicherry-Cudallore, Trivandrum, Verapoly a Vishakapatnam spolu s ďalšími diecézni biskupmi, biskupmi-koadjútormi, pomocnými biskupmi a tiež viacerými emeritnými biskupmi.

Štruktúra Katolíckej cirkvi v Indii má celkovo 30 cirkevných provincií, pričom niektoré metropolitné arcidiecézy majú až osem sufragánnych diecéz. Ide o arcidiecézy a diecézy latinského rítu, ako aj archieparchie a eparchie doch východných rítov: sýrsko-malabarského a sýrsko-malankarského. Prevahu majú diecézy latinského obradu.

V Indii sú okrem katolíkov prítomné aj ďalšie kresťanské cirkvi a spoločenstvá. Celkové zastúpenie kresťanov v 1,3-miliardovej krajine sa pohybuje okolo 2,3%.

-jb-

17 septembra 2019, 12:56