Vatican News
P. Lombardi s pápežom Františkom P. Lombardi s pápežom Františkom  (ANSA)

Páter Lombardi: Po stretnutí o ochrane maloletých nasledujú realizačné kroky

Páter Federico Lombardi SJ, ktorý moderoval štvordňové februárové stretnutie vo Vatikáne o ochrane maloletých vymenoval konkrétne kroky centrálnych úradov Cirkvi po skončení stretnutia na zabezpečenie ochrany mladistvých v každodennej praxi.

Niekdajší vatikánsky hovorca, ktorý je v súčasnosti riaditeľom Nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI., vo svojom vyhlásení vydanom hneď po skončení stretnutia v nedeľu 24. februára pripomenul pozíciu platnú už od čias sv. Jána Pavla II.:

„Pamätáme na slová, ktoré sv. Ján Pavol II. vyslovil už v roku 2002

a ktoré zostávajú hlboko aktuálne a vyjadrujú naše úsilie: «Ľudia musia vedieť, že v kňazstve a v rehoľnom živote nie je miesto pre toho, kto by mohol ublížiť mladým»“.

Cirkev sa zaviazala pretaviť do konkrétnych činov zásady „zodpovednosti“, „ručenia“ a „transparentnosti“, ktoré boli hlavnými témami stretnutia. Páter Lombardi vo vyhlásení ďalej uviedol:

„Duch kolegiality a synodálneho kráčania cirkevného spoločenstva nám poskytne oporu a povzbudenie, ktoré potrebujeme, aby sme pokračovali v prekonávaní tendencií zakrývania a uprednostňovania inštitúcie pred osobami, ktorým má slúžiť, a takto dosiahli duchovnú i štrukturálnu obnovu, nevyhnutnú pre vykorenenie z Cirkvi každej formy zneužívania nielen sexuality, ale aj moci a svedomia.“      

Po februárovom stretnutí vo Vatikáne bude pokračovať realizačná fáza. Zodpovední predstavitelia Rímskej kúrie sa v tejto veci stretli hneď v pondelok 25. februára. Medzi krokmi na úrovni centrálnych úradov Vatikánu vymenoval páter Lombardi tri nasledovné:

„Nové motu proprio pápeža «o ochrane maloletých a zraniteľných osôb» na posilnenie prevencie a boja proti zneužívaniu v rámci Rímskej kúrie a Mestského štátu Vatikán. Toto bude sprevádzať nový zákon Vatikánskeho mestského štátu a smernice pre Vikariát Mesta Vatikán na tú istú tému.

Príručka (vademecum), ktorej publikovanie zo strany Kongregácie pre náuku viery pomôže biskupom celého sveta jasne porozumieť ich povinnostiam a ich úlohám.

Okrem toho, v duchu jednoty univerzálnej Cirkvi pápež prejavil úmysel  podporiť vytváranie operatívnych tímov (task force) kompetentných na pomoc tým biskupským konferenciám a diecézam, ktorým je ťažké riešiť tieto otázky a realizovať iniciatívy na ochranu maloletých.“

-jb-

02 marca 2019, 19:41