Vatican News
Elemosineria Elemosineria 

Pápežská charita pomáha bezdomovcom v Ríme prekonať obdobie mrazov

Príchod vlny mrazu v týchto dňoch nezachytil Rím nepripravený. Ľudia, ktorí sa zaoberajú prijímaním a starostlivosťou o bezdomovcov: farnosti, komunity, hnutia a mnohé ďalšie charitatívne organizácie sú v tomto období zmobilizované.

A v prvom rade, ako zvyčajne, je to Pápežská charita (Elemosineria Apostolica), ktorá zintenzívnila svoje úsilie o zmiernenie ťažkostí tých, ktorí spávajú vonku alebo nemajú čo jesť. Počas večerných výjazdov dobrovoľníci monitorujú ťaživé situácie, aby sa zabezpečilo všetko potrebné: distribúcia spacích vakov odolných voči nízkym teplotám, distribúcia teplého jedla vo večerných hodinách a taktiež zvýšenie počtu lôžok v nocľahárňach či ubytovniach určených pre bezdomovcov. Tí pochádzajú nielen z Talianska, ale aj z iných krajín, a to aj mimo Európy.

Konkrétne formy pomoci Pápežskej charity

Vďaka príspevkom Pápežskej charity funguje prevádzka nocľahárne Donum Misericordiae blízko námestia sv. Petra. Nachádza sa priestoroch domu jezuitov  a spravujú ju tri misionárky lásky (sestry Matky Terezy) a dvaja dobrovoľníci, ktorí boli kedysi tiež bezdomovcami. Sú prípady, že ľudia sa po nejakom čase práve vďaka službám Pápežskej charity opätovne začlenia do pracovného procesu a naštartujú nový život.

Nocľaháreň má k dispozícii kuchyňu na prípravu raňajok, tri kúpeľne a núdzovú sprchu, priestor na čítanie a rekreáciu a lôžkovú časť s poschodovými posteľami, ktoré umožňujú ubytovať tridsaťštyri mužov. Ak niekto zaklope na dvere nocľahárne, môže tam zostať po dobu jedného mesiaca, potom musí čakať tri mesiace, než sa bude môcť opäť vrátiť.

Ďalšou oblasťou vyhradenou pre pomoc bezdomovcom je centrum San Calisto v susedstve farnosti Santa Maria v Trastevere, ktoré  je zverené Komunite sv. Egídia. Už tretí rok sa tam na pôde Svätej stolice poskytujú priestory na prenocovanie – 30 lôžok s prikrývkami a WC. Hosťom podávajú aj večeru v neďalekej jedálni. Vo štvrti za riekou Tiber rovnako komunita sv. Egídia prevádzkuje v starom areáli nemocnice San Gallicano tzv. „Pápežskú práčovňu“. Slúži na pranie a sušenie bielizne, k dispozícii je šesť najmodernejších umývačiek a šesť sušičiek a prípadne i žehličky.

Distribúciu teplého jedla robia dobrovoľníci a trvalí diakoni Ríma pri väčších železničných staniciach ako Termini, Tiburtina a Ostiense. Táto dobročinnosť Pápežskej charity sa v Ríme poskytuje i v kuchyni v areáli kostola Nepoškvrnenej Panny Márie na Esquilíne, ktorú rovnako spravuje pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski. Každý utorok a štvrtok tu diakoni Rímskej diecézy pripravujú teplé jedlo pre cca 250 osôb. V tomto ročnom období je základom jedálnička guláš so zemiakmi alebo polievka so zeleninou, a pridávajú tuniaky, sušienky, mlieko a ovocie.

Ako zaujímavosť možno spomenúť, že Pápežská charita v spolupráci s charitatívnou službou Maltézskeho rádu a Veterinárnou klinikou Ostia Lido nezabúda ani na psov, čo sú často jediní verní priatelia bezdomovcov.

-mh-

07 januára 2019, 20:01