Vatican News
Zo záverečného dňa Klimatickej konferencie COP24 v Katoviciach (15. dec. 2018) Zo záverečného dňa Klimatickej konferencie COP24 v Katoviciach (15. dec. 2018) 

Vatikán komentoval výsledok klimatického samitu COP24 v Katoviciach

K výsledku medzinárodnej Konferencii o klimatických zmenách COP24, ktorá sa konala v poľských Katoviciach od 2. do 15. decembra sa vyjadrila delegácia Svätej stolice. Popri vďačnosti za konsenzus globálnych lídrov pri smerniciach pre implementáciu Dohody z Paríža 2015, majú vatikánski diplomati pripomienky najmä k nedostatočnému vyjadreniu naliehavosti a bagatelizovaniu ľudských práv v súvislosti s dopadom klimatických zmien.

Delegácie Svätej stolice, ktorá sa na 24. zasadnutí Konferencie OSN o klimatických zmenách COP24 v Katoviciach zúčastnila pod vedením štátneho sekretára kardinála Parolina, vydala 19. decembra vo Vatikáne záverečné stanovisko, v ktorom sa okrem iného uvádza:

„Konsenzus o záverečnom dokumente, ktorý je dosť komplexný a technicky podrobný, predstavuje potvrdenie záväzkov prijatých pred troma rokmi v Paríži, ako aj významu multilateralizmu.

Žiaľ, musíme tiež poznamenať, že smernice neodzrkadľujú adekvátne urgentnosť nevyhnutnú k odvráteniu klimatických zmien, ktoré «predstavujú jednu z hlavných výziev, ktorým dnes ľudstvo čelí» (Encyklika pápeža Františka Laudato si´, 25). Navyše, zdá sa, že smernice bagatelizujú ľudské práva, ktoré sú rozhodujúce pri reflexii o ľudskej tvári klimatických zmien postihujúcich tých najzraniteľnejších ľudí na zemi. Ich volanie a volanie zeme si vyžadujú väčšiu ambíciu a väčšiu naliehavosť.

Delegácia Svätej stolice vedená štátnym sekretárom kardinálom Parolinom vysvetlila, že presadzovanie dôstojnosti ľudskej osoby, zmierňovanie chudoby podporou integrálneho ľudského rozvoja a zjemnenie dopadu klimatických zmien prostredníctvom zodpovedných tlmiacich a prispôsobovacích opatrení idú ruka v ruke. Potrebujeme spravodlivé prechodné obdobie, v ktorom sa všetky strany ujmú zodpovedností podľa princípu rovnosti“.

V stanovisku k ukončeniu COP24 v Katoviciach Svätá stolica povzbudzuje k väčšej ambícii v napĺňaní príspevkov stanovených na národnej úrovni i k posilneniu mechanizmov znižovania pri jednotlivých faktoroch klimatických zmien. V závere stanoviska sa uvádza:

„Viera i rozum nás spoločne musia uschopniť k pozitívnym rozhodnutiam v našich životných štýloch, v riadení našich ekonomík a v budovaní skutočnej globálnej solidarity, nevyhnutnej na odvrátenie tejto klimatickej krízy.“

-zk-

19 decembra 2018, 16:53