Pri prezentácii Mons. Štefan Sečka poďakoval všetkým, ktorí k dielu prispeli Pri prezentácii Mons. Štefan Sečka poďakoval všetkým, ktorí k dielu prispeli 

V Ríme predstavili knihu Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965

Knihu „Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965“ z Vatikánskeho knižného vydavateľstva predstavili verejnosti v stredu 7. novembra v Ríme na pôde Pápežskej univerzity Urbaniana za účasti významných osobností.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Dvojjazyčná historiografická publikácia približuje kontext prenasledovania Cirkvi po Druhej svetovej vojne v stredovýchodnej Európe vo vzťahu ku Svätej stolici. Medzi viacerými osobnosťami trpiacej Cirkvi predstavuje aj spišského biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý je kandidátom blahorečenia.

Spolu s predsedom Pápežského výboru pre historické vedy prof. Bernardom Ardurom knihu prezentoval emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko a historici prof. Gianpaolo Romanato z Univerzity v Padove a HEDr. Ľuboslav Hromják z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Fotogaléria z prezentácie (FB)

V zostavovateľskom kolektíve je na prvom mieste prof. Emília Hrabovec z Teologickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je členkou Pápežského výboru pre historické vedy. Ďalšími sú prezident Fakulty kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach prof. Giuliano Brugnotto a kňaz Spišskej diecézy Peter Jurčaga, postulátor v kauze beatifikácie biskupa Jána Vojtaššáka. Medzi autormi príspevkov figuruje deväť historikov z Poľska, Slovenska, Maďarska, Talianska, a Belgicka.

Všetkým, ktorí sa o vydanie diela zaslúžili, poďakoval v úvode prezentácie spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Na podujatí s účasťou medzinárodného publika a za prítomnosti viacerých Slovákov i Čechov pôsobiacich v Ríme sa prihovorili veľvyslanci Slovenskej republiky a Českej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky a Václav Kolaja.

Rozhovor s Mons. Sečkom o perspektíve blahorečenia J. Vojtaššáka (2 min.)

Vatikánske knižné vydavateľstvo, ktoré 440-stranovú knihu vydalo v edícii „Akty a dokumenty“ Pápežského výboru pre historické vedy reprezentoval pri prezentácii jeho riaditeľ P. Giulio Cesareo. Na prezentácii spolupracovali Pápežské kolégium Nepomucenum a Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda.

anotácii ku knihe čítame: „Súbor štúdií medzinárodného autorského zoskupenia historikov sa zaoberá situáciou Katolíckej cirkvi v krajinách stredovýchodnej Európy počas dvadsiatich rokov počínajúc bezprostredne povojnovým obdobím, ktoré bolo už poznačené silným vplyvom komunistických strán a prvým prenasledovaním Cirkvi za formujúcou sa železnou oponou, cez smutnoznáme päťdesiate roky v znamení úplnej izolácie komunistických štátov a najtvrdšej perzekúcie umlčanej Cirkvi, až po prvé kontakty a nasledujúce diplomatické rokovania, ktoré vstúpili do dejín ako vatikánska východná politika.

Kniha vychádza zo širokej porovnávacej a interdisciplinárnej perspektívy, spájajúcej historicko-diplomatický a historicko-teologický pohľad, a predstavuje konkrétne situácie, v akých sa Katolícka cirkev nachádzala v rôznych štátoch stredovýchodnej Európy, ako aj metódy a postupy diplomacie pápežov Pia XII., Jána XXIII. a Pavla VI. v kontexte studenej vojny a rodiacej sa ostpolitiky. Významným aspektom skúmaného obdobia sú svedectvá o prenasledovaní a mučeníctve, ktoré tu ilustrujú napríklad prípady J. Mindszentyho, S. Wyszynského či J. Vojtaššáka.

Knihu v dvojjazyčnom taliansko-slovenskom prevedení vydalo Libreria Editrice Vaticana s podporou Fakulty kánonického práva sv. Pia X v Benátkach a Spišskej diecézy. Na realizácii spolupracovalo vydavateľstvo Post Scriptum.“

Rozhovor s HEDr. Ľuboslavom Hromjákom o prínose publikácie (7 min.)

Publikácia nesie na obálke prelínajúce sa portréty dvoch kandidátov blahorečenia: pápeža Pia XII. a spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Po predhovoroch (Bernard Ardura, Jozef Tomko, Francesco Moraglia, Štefan Sečka) a odbornom úvode (Emília Hrabovec) nasleduje deväť príspevkov autorov:                                    

Cirkev na „znovuzískaných územiach“ Poľska a prípad „vlasteneckých kňazov“ (Miroslaw Lenart), Katolícka Cirkev v Poľsku a Svätá stolica v rokoch 1948-1965 (Stanislaw Wilk), Svätá stolica a Československo 1945-1965 (Emília Hrabovec), Prenasledovanie Cirkvi na Slovensku a monsterproces proti trom slovenským biskupom (Róbert Letz), Príbeh jedného neúspešného plánu: tajná katolícka hierarchia v Maďarsku (András Fejérdy), Prenasledovanie gréckokatolíckej Cirkvi a rímskokatolíckej Cirkvi v Rumunsku (1948-1950) a Svätá stolica (Roberto Scagno), Východná politika Pia XII. Modus Vivendi navrhnutý v Moskve 1946-1947. Prípad pátra Alexandra Töhötöma Nagya SJ (Johan Ickx), Kresťanský koncept mučeníctva a mučeníci komunistického režimu  (Zdislaw Jozef Kijas). Mučeníctvo a svätosť v prípade kardinála Mindszentyho (Adam Somorjai).

Spolu s prof. Giulianom Brugnottom, prezidentom Fakulty kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach sa na slávnostnej prezentácii knihy zúčastnili aj slovenskí študenti tejto fakulty, ktorá v Ríme zároveň oslavuje 10 rokov svojej existencie.

Rozhovor s o. Ľubošom Mihalkom, študentom fakulty v Benátkach (1 min.)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

08 novembra 2018, 13:17