Vatican News
s. e. mons Rino Fisichella s. e. mons Rino Fisichella 

Mons Fisichella: Úprava katechizmu je dogmatický posun vpred

K nedávnej úprave Katechizmu Katolíckej cirkvi ohľadom vykonávania trestu smrti sa vyjadril predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella. Jeho zamyslenie zverejnil vatikánsky denník L´Osservatore Romano. Prinášame jeho vybrané časti.

„Novou formuláciou č. 2267 katechizmu robí Cirkev rozhodný krok v podporovaní dôstojnosti každej osoby, akýkoľvek prečin by spáchala, a výslovne odsudzuje trest smrti. Formulácia dovoľuje zachytiť niektoré inovatívne prvky, ktoré otvárajú cestu k vyššej zodpovednosti veriacich za život, osobitne v početných krajinách, kde ešte pretrváva trest smrti.“

Okrem toho, že sme svedkami rastúcej vnímavosti kresťanského ľudu, ide tu aj o pokrok z hľadiska dogmy, vysvetľuje arcibiskup Fisichella:

„Nový text katechizmu potvrdzuje, že «Cirkev vo svetle Evanjelia učí, že trest smrti je neprípustný, keďže napáda nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka». Táto pasáž s plnou  evidentnosťou ukazuje, že tu máme opravdivý dogmatický pokrok, ktorým sa explicitne vyjadruje obsah viery, ktorý postupne dozrel až k pochopeniu neudržateľnosti trestu smrti v našich časoch.“

Mons. Fisichella poukázal na skutočnosť, že sprievodný list prefekta Kongregácie pre náuku viery Mons. Ladariu prízvukuje kontinuitu:

„List Kongregácie pre náuku viery biskupom sprevádzajúci nový text Katechizmu ukazuje starostlivosť o zdôraznenie kontinuity nového obsahu s predošlým magistériom.“

Formuláciu, ktorá sa stala novým znením katechizmu, použil pápež František na  sympóziu organizovanom Pápežskou radou na podporu novej evanjelizácie 11. októbra 2017. Mons. Fisichella upozorňuje na skutočnosť, že Svätý Otec pri tom prevzal slová sv. Jána XXIII. pri otvorení II. vatikánskeho koncilu: „uchovávať a rozvíjať“.

„Chrániť depozit viery neznamená mumifikovať ho, ale urobiť ho čoraz konformnejším jeho vlastnej prirodzenosti a dovoliť, aby bola pravda viery schopná odpovedať na otázky každej generácie,“ vysvetľuje Mons. Fisichella. Dodáva, že dogmatický pokrok nenarúša kontinuitu:

„Dejiny dogmy nežijú z diskontinuity, ale z kontinuity zameranej na pokrok prostredníctvom harmonického vývoja, ktorý dynamickým spôsobom dáva vyplynúť odvekej pravde.“

Výzva k zrušeniu trestu smrti sa podľa slov Mons. Fisichellu upiera na budúcnosť vinníka a vychádza z evanjeliového a evanjelizačného postoja:  

„Je to pohľad na budúcnosť, kde obrátenie, pokánie a túžba začať úplne nový život nemôžu byť nikomu odňaté, dokonca ani tomu, kto sa poškvrnil veľmi závažnými zločinmi. Dobrovoľne zabiť ľudský život je opakom kresťanského zjavenia. Zamerať sa na odpustenie a vykúpenie je výzvou, ktorú je Cirkev povolaná osvojiť si ako záväzok novej evanjelizácie.“

-zk, jb-

03 augusta 2018, 16:50