Mons. Tadeusz Kondrusiewicz, arcibiskup-metropolita Minska-Mohileva Mons. Tadeusz Kondrusiewicz, arcibiskup-metropolita Minska-Mohileva 

Arcibiskup Minska vyjadril nádej na zmenu odopretia jeho návratu do vlasti

Na poľsko-bieloruskom hraničnom priechode Kuźnica Białostocka–Bruzgi v pondelok 31. augusta pohraničná stráž Bieloruskej republiky bez udania vysvetlenia odoprela vstup do krajiny predsedovi Konferencie biskupov Bieloruska, minsko-mohilevskému metropolitnému arcibiskupovi Tadeuszovi Kondrusiewiczovi, ktorý sa vracal do vlasti zo zahraničnej služobnej cesty.

Správu o tom v ten deň oficiálne oznámil generálny vikár Minsko-mohilevskej arcidiecézy biskup Juryj Kasabucki, ktorý v tejto súvislosti vyzval duchovenstvo, zasvätené osoby a veriacich k osobitnej modlitbe za vlasť, za Cirkev v Bielorusku a za arcibiskupa Kondrusiewicza, ktorému ako bieloruskému občanovi nebolo dovolené vrátiť sa do vlasti.

Mons. Kondrusiewicz v utorok 1. septembra sám adresoval list veriacim Katolíckej cirkvi v Bielorusku, v ktorom konštatuje, že mu ako občanovi napriek jeho právu vyplývajúcemu zo príslušného zákona Bieloruskej republiky nebolo dovolené vrátiť sa do vlasti, hoci, ako píše, „pohraničiari sa pri tom správali veľmi korektne“. Minsko-mohilevský arcibiskup-metropolita ďalej píše:

„V podmienkach spoločensko-politickej krízy, ktorú v našej vlasti v tomto čase prežívame som vyzýval a naďalej vyzývam k dialógu a zmiereniu. Vonkoncom nechcem, aby nepodložené a nezákonné rozhodnutie pohraničnej služby prehĺbilo napätie v našej vlasti. Obrátil som sa na pohraničný výbor Bieloruskej republiky s prosbou o vyjasnenie vzniknutej situácie a zmenu rozhodnutia o odopretí môjho návratu do vlasti kvôli plneniu svojich pastierskych povinností. Nádejam sa, že tu ide iba o nepríjemné nedorozumenie, ktoré bude v krátkej dobe napravené.“

Mons. Kondrusiewicz napokon prosí členov Cirkvi i ľudí dobrej vôle o modlitbu za jeho skorý návrat do vlasti i za pokojné vyriešenie ostrej spoločensko-politickej krízy v krajine. Všetkých na záver listu zveruje Matke Božej a nebeskému patrónovi Bieloruska, svätému Michalovi archanjelovi, a udeľuje im požehnanie.

V nedeľu 30. augusta bol publikovaný list minského arcibiskupa-metropolitu, v ktorom ohlásil, že v septembri bude putovať socha sv. Michala archanjela po štyroch katedrálnych chrámoch Bieloruska na vyprosenie čím skoršieho vyriešenia spoločensko-politickej krízy.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 septembra 2020, 12:34