ererwe.jpg

Meno kňaza a básnika Gorazda Zvonického zostáva spojené s Rímom

Pred štvrťstoročím, presne 27. júla 1995, zomrel v Ríme rehoľný kňaz salezián a významný básnik katolíckej moderny Gorazd Zvonický.

Vlastným menom Andrej Šándor bol rodákom z Močarian, dnešnej časti Michaloviec. V roku 1939 vstúpil k saleziánom a v roku 1948 prijal kňazstvo. Po zatknutí za tzv. Barbarskej noci v roku 1950 sa mu podarilo utiecť do Talianska so skupinou pod vedením bl. Titusa Zemana. Pôsobil najprv 12 rokov v Argentíne. V roku 1959 sa stal spoluzakladateľom zahraničnej Matice Slovenskej.

Od roku 1963 až do svojej smrti pracoval a tvoril v Ríme, kde bol profesorom Slovenského gymnázia Antona Bernoláka pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda. Publikoval básnické diela a pracoval na redigovaní viacerých periodík, okrem iného bol aj členom liturgickej komisie slovenského ústavu.

Gorazd Zvonický sa významne podieľal na prekladaní bohoslužobných textov do slovenčiny. Z jeho pera pochádzajú preklady mnohých hymnických častí Liturgie hodín. V rámci vydavateľskej činnosti Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme redigoval básnickú edíciu Lýra.

Bol aktívnym členom viacerých spolkov udržiavajúcich slovenský kultúrny život v zahraničí. Popri pedagogickej a umeleckej činnosti don Andrej Šándor prispieval do desiatok slovenských časopisov a spolupracoval so Slovenskou redakciou  Vatikánskeho rozhlasu.

Spomedzi jeho rozličných ocenení spomeňme pre zaujímavosť len jedno: Rad za zásluhy o Taliansku republiku, ktorý mu v roku 1993 udelil taliansky prezident Oscar Luigi Scalfaro. Ako čítame v Lexikóne kňazských osobností Slovenska, bol tretím Slovákom, ktorému sa takéhoto vyznamenania dostalo po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a Alexandrovi Dubčekovi.

S básnickou tvorbou začal Andrej Šándor už od gymnaziálnych čias v Šaštíne a pokračoval po celý život vydaním okolo 15 samostatných básnickými zbierok. Poéziu, esejistické texty i prekladateľské práce publikoval v mnohých časopisoch počnúc Slovenskými hlasmi z Ríma, cez Literárny almanach Slováka v Amerike až po časopis Most.  

Bohatá básnická, publicistická a prekladateľská tvorba Gorazda Zvonického ovplyvnila vývoj literatúry na Slovensku. Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

27 júla 2020, 16:42