Vatican News
2019.06.15 anziani 2019.06.15 anziani 

V Taliansku spúšťajú experiment farských zdravotných sestier

V Taliansku sa v týchto dňoch začal projekt takzvanej „komunitnej zdravotnej sestry vo farnosti“, ktorý má byť odpoveďou na súčasnú kultúru skartovania. Fungovať bude zatiaľ len skúšobne a to v troch regiónoch: Piemont, Lazio a Basilicata. Projekt, ktorý sa pripravoval rok, je výsledkom spolupráce cirkevného Národného úradu pre pastoráciu v zdravotníctve a pobočiek štátneho zdravotného systému.

Cieľom nového projektu je najmä dostať sa k osobám, ktoré majú ťažkosti využívať pomoc národného zdravotného systému. Úlohou farskej zdravotnej sestry je aktivovať zdravotné služby a procedúry, ktoré sa ukážu ako potrebné na teritóriu farnosti. Kvalifikovaná zdravotná sestra bude v neustálom kontakte s farským koordinátorom pre pastoráciu v zdravotníctve, ktorý ju bude informovať o potrebách ľudí v danej lokalite.

-zk-

30 júla 2019, 12:04