Vatican News
Ilustračná snimka: Emeritný pápež s návštevou vo Vatikánskych záhradách Ilustračná snimka: Emeritný pápež s návštevou vo Vatikánskych záhradách 

Benedikt XVI. sa ohradil proti pomýlenej kritike: Dialóg so židovstvom pokračuje

Vo vzťahu Cirkvi k židovstvu nejde o „misiu“, ale o „dialóg“, vysvetlil emeritný pápež Benedikt XVI. v korigujúcom vyjadrení k obsahu článku profesora Wuppertalskej univerzity Michaela Böhnkeho v septembrovom čísle časopisu Herder Korrespondenz, nemeckého katolíckeho mesačníka s ekumenickým zameraním.

Emeritný pápež veľmi dôrazne odmietol obvinenie na svoju adresu, že sa údajne vyjadril v prospech misionárstva nasmerovaného k židom. Takúto myšlienku mu dotyčný pisateľ článku podsúva celkom neopodstatnene a nepravdivo, upozornil Benedikt XVI. v najnovšom decembrovom čísle Herder Korrespondenz.

Prof. Böhnke okrem iného napísal, že Benedikt XVI. vo svojom texte publikovanom v júli tohto roka v časopise Communio údajne dal najavo problematické chápanie židovstva a zamlčal utrpenie, ktoré kresťania spôsobili židom.

Článok nemeckého profesora systematickej teológie emeritný pápež vo svojom vyjadrení odmieta a obvinenia považuje za „groteskné nezmysly“. „Nemajú nič dočinenia s tým, čo som povedal k meritu veci“, čítame v jeho reakcii s podpisom Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.       

Židovstvo a kresťanstvo sú „dva spôsoby interpretácie Písma“, vysvetlil emeritný pápež. Pre kresťanov prisľúbenia dané Izraelu sú nádejou Cirkvi a „kto sa ich drží, v žiadnom prípade nespochybňuje základy židovsko-kresťanského dialógu.“

Vo svojom „uvedení vecí na pravú mieru“ sa Benedikt XVI. okrem iných teologických aspektov venuje aj delikátnej otázke misie k židom, čiže otázke, či by Cirkev mala ohlasovať židom Kristovu Dobrú zvesť. „Nejaká misia k židom sa nepredpokladá a nie je ani nutná“, píše Joseph Ratzinger.

Je pravda, Kristus vyslal svojich apoštolov na misiu ku všetkým ľuďom a všetkým kultúram. Preto „misijné poslanie je univerzálne – s jednou výnimkou: misia k židom nebola zamýšľaná a nebola nutná jednoducho preto, lebo oni ako jediní spomedzi všetkých národov poznali „neznámeho Boha“.

Pokiaľ teda ide o Izrael, nejde o misiu, ale o dialóg o tom, ako chápeme Ježiša z Nazareta: je „Boží Syn, Logos“, očakávaný podľa prisľúbení Izraelom a nevedomky celým ľudstvom? Pokračovať v tomto dialógu je „úloha, ktorú nám kladie dnešná doba“, dodáva 91-ročný Joseph Ratzinger.

-jb-

28 novembra 2018, 19:52