Už 100 rokov približuje časopis Svätú zem ako „piate evanjelium“

Dať ľuďom spoznať Svätú zem znamená sprostredkovať im „Piate evanjelium.“ Toto obrazné vyjadrenie Benedikta XVI. citoval pápež František pri osobitnej audiencii 17. januára, venovanej pracovníkom časopisu „La Terra Santa“. Už celé storočie toto periodikum vychádzajúce v taliančine a ďalších piatich jazykoch približuje čitateľom posvätné miesta a život Kustódie Svätej zeme.

Pri príležitosti 100. výročia založenia časopisu prišla na púť do Ríma približne 50-členná delegácia vedená kustódom Svätej zeme pátrom Francesom Pattonom. Dvojmesačník Svätá zem vychádza v šiestich jazykoch: v taliančine, francúzštine, angličtine, portugalčine, španielčine a arabčine. Okrem samotných posvätných miest približuje veriacim aj širšiu činnosť bratov františkánov v krajinách spadajúcich pod Kustódiu. Ide o Izrael, Palestínu, Jordánsko, Libanon, Sýriu, Egypt, Cyprus a niektoré ostrovy Grécka. Františkáni Kustódie Svätej zeme sa už osem storočí starajú o chrámy, posvätné miesta, sprevádzajú pútnikov a venujú sa biblickým i archeologickým štúdiám.

Myšlienky z príhovoru Svätého Otca

„Spoznávať Svätú zem znamená odovzdávať „Piate Evanjelium“, čiže historické a geografické prostredie, v ktorom sa zjavilo Božie Slovo a stalo sa telom v Ježišovi z Nazareta, pre nás a pre našu spásu. Znamená to tiež spoznať ľudí, ktorí tam dnes žijú, život kresťanov rôznych cirkví a denominácií, ale aj židov a moslimov, aby sme sa v zložitom a ťažkom kontexte, akým je Blízky východ, pokúsili vybudovať bratskú spoločnosť.

Komunikácia v čase sociálnych sietí musí pomáhať budovať spoločenstvo, lepšie povedané bratstvo (porov. Posolstvo na Svetový deň médií 2019). Povzbudzujem vás, aby ste rozprávali o bratstve, ktoré je možné: bratstvo medzi kresťanmi cirkví a vyznaní, ktoré sú, žiaľ, stále oddelené, ale vo Svätej zemi sú už často blízko k jednote, ako som sám mal možnosť skonštatovať. Rozprávať o bratstve, ktoré je možné medzi všetkými deťmi Abraháma, židmi, kresťanmi a moslimami. Rozprávať o cirkevnom bratstve, ktoré je otvorené migrantom, vysídlencom a utečencom, aby im prinavrátilo dôstojnosť, o ktorú boli pripravení, keď museli opustiť svoju vlasť a hľadať budúcnosť pre seba a svoje deti. Rozprávať o tejto realite.

Ďakujem vám, pretože na vyrozprávanie príbehu Svätej zeme sa namáhate stretnúť s ľuďmi tam, kde sú a s takými, akí sú (porov. Posolstvo na Svetový deň médií 2021). Vskutku pri vypracovávaní vašich správ, prieskumov a publikácií sa neobmedzujete len na pokojnejšie územia, ale navštevujete aj tie najťažšie a najviac trpiace oblasti, ako sú Sýria, Libanon, Palestína a Gaza. Viem, že sa snažíte predstavovať príbehy dobra, príbehy aktívneho odporu proti vojnovému zlu, príbehy zmierenia, príbehy o navrátení dôstojnosti deťom, ktorým bolo odňaté detstvo, príbehy utečencov s ich tragédiami, ale aj s ich snami a nádejami.“

„Skutočne, v komunikácii danej skutočnosti nemôže nič úplne nahradiť osobnú skúsenosť, žiť tam. A vy žijete a pracujete práve na mieste, kde sa Božie Slovo, jeho posolstvo spásy, stalo telom a stalo sa „stretnuteľným“ v Ježišovi Kristovi, nielen v jeho slovách, ale aj v jeho očiach, v jeho hlase,

v jeho gestách (porov. Posolstvo na Svetový deň médií 2021).

„Drahí komunikátori  Kustódie Svätej zeme, ste povolaní oboznamovať s tým, čo Synoda o Božom slove (2008) a potom i pápež Benedikt XVI. nazvali „Piatym evanjeliom“, teda tú krajinu, kde sa stretávajú dejiny a geografia spásy, čo umožňuje nové čítanie biblického textu, zvlášť evanjeliových textov.“

„Cez sociálne komunikačné prostriedky môžete obohatiť vieru mnohých, aj tých, ktorí nemajú možnosť vykonať si púť na sväté miesta... Toto je vzácne pre veriacich na celom svete a zároveň to podporuje kresťanov žijúcich v Ježišovej zemi. Chcem využiť túto príležitosť a vyjadriť im svoju blízkosť.“

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

17 januára 2022, 13:18