Pápež generálnej kapitule teatínov: Reforma je dôsledne žiť Božie slovo

Reforma sa začína vždy od nás samých, treba hlbšie a dôslednejšie praktizovať Božie slovo v našom živote. O tom hovoril pápež František s účastníkmi generálnej kapituly rehoľnej spoločnosti kňazov teatínov, nazývaných aj kajetáni. Na audiencii ich prijal v sobotu 15. januára.

Rehoľu teatínov založil v roku 1524 sv. Kajetán z Thiene (1480-1547) spolu s Gian Pietrom Carafom, neskorším pápežom Pavlom IV. Vstupom do tohto apoštolského kňazského bratstva si jeho členovia volili úplnú chudobu a službu náboženského vzdelávania duchovenstva i ľudu.

Pápež František kňazov upriamil na ostražitosť pred svetáctvom, ako aj na úsilie byť si vzájomnou oporou v postoji starostlivosti jeden o druhého, čo je opakom ohovárania a klebetenia. Do tretice Svätý Otec hovoril o potrebe chrániť sa upadnutia do strnulosti.

V príhovore venoval veľký priestor sv. Kajetánovi, ktorý je dobre známy aj v jeho rodnom Buenos Aires. Ako „patróna chleba a práce“ si ho tam Cirkev liturgicky ctí 7. augusta. Sv. Kajetán však evanjelizoval predovšetkým Rím, Benátky i Neapol, a to najmä prostredníctvom svedectva života a diel milosrdenstva, praktizujúc veľký „protokol“, ktorý nám Ježiš zanechal v podobenstve o poslednom súde v Evanjeliu podľa Matúša (25,31-46).  

„Duch Svätý reformuje Cirkev prostredníctvom Božieho slova a svätých, ktorí ho vo svojom živote uvádzajú do praxe“, zdôraznil Svätý Otec a poukázal aj na hlbšie osobné obrátenie sv. Kajetána:

„Ide o prechod od života, ktorý je už dobrý a uznávaný, k svätému životu, plnému toho „viac“, ktoré pochádza od Ducha Svätého. Tento kvalitatívny skok je to, čo dáva rásť nielen osobnému životu daného muža či ženy, ale aj životu Cirkvi. To je to, čo ju v istom zmysle „reformuje“, keď ju očisťuje a dáva vyniknúť jej evanjeliovej kráse.“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

15 januára 2022, 15:17