Pápež prijal združenie Retrouvaille na pomoc manželstvám v kríze

„Kríza je súčasťou dejín spásy.“ Aj tieto slová venoval Svätý Otec združeniu s francúzskym názvom Retrouvaille, ktorých prijal v sobotu 6. novembra vo vatikánskej Aule Pavla VI. Združenie sa zameriava na pomoc manželským párom v krízach i v stave hroziaceho rozpadu manželstva.

Na audienciu prišlo 600 členov združenia, ktoré vzniklo v roku 1977 v Kanade s francúzskym názvom Retrouvaille - „znovu sa nájsť“ (výslovnosť: retruvai) - a postupne sa rozšírilo aj do iných krajín. Svätý Otec im poďakoval, že práve v Roku rodiny Amoris laetitia konajú stretnutie venované manželom prežívajúcim krízu vo svojom vzťahu.

Kríza, zranenie, sprevádzanie – to sú tri kľúčové slová príhovoru pápeža Františka. V úvode dal za pravdu členom Retrouvaille, že kríza je príležitosťou: bolestnou, ale príležitosťou urobiť kvalitatívny krok vo vzťahoch. Krízy sa nemáme zľaknúť, pretože „nám pomáha rásť“.

Od krízy prešiel Svätý Otec k ďalšiemu slovu, „zranenie“: „Krízy ľudí spôsobujú zranenia, spôsobujú rany v srdci i na tele. [...]   Vy ste páry so zraneniami, pretože ste prešli krízou a uzdravili ste sa, a práve preto ste schopní pomáhať iným zraneným párom.“

K týmto dvom slovám napokon pápež František pripojil slovo „sprevádzanie“, ktoré je podľa neho kľúčovým slovom v rodinnej pastorácii. A i keď sa týka najmä duchovných pastierov, kňazov, pretože je súčasťou ich služby, dotýka sa aj manželov ako „protagonistov komunity, ktorá ich sprevádza“ – povedal pápež:

„Vaša skúsenosť je toho konkrétnym svedectvom. Je to skúsenosť, ktorá sa rodí ‚zdola‘, ako sa to často stáva, keď Duch Svätý v Cirkvi vzbudzuje nové skutočnosti, ktoré odpovedajú na nové potreby. Tak to bolo aj v prípade „Retrouvaille“. Vzhľadom na skutočnosť, že toľko párov je v ťažkostiach alebo sú už oddelení, odpoveďou je predovšetkým sprevádzanie.“

Tu Svätý Otec pripomenul biblický príbeh vzkrieseného Ježiša s Emauzskými učeníkmi a uzatvára svoj príhovor slovami:

[Ježiš] načúva ich kríze. Pozýva ich, aby rozprávali, aby sa vyjadrili. A potom ich pozdvihuje z ich nerozumnosti, odhaľujúc im inú perspektívu, ktorá už existovala, bola už napísaná, ale oni ju nepochopili. [...]  Toto je dôležité: kríza je súčasťou dejín spásy. A ľudský život nie je niečo laboratórne či aseptické, sterilné, ako keby bol ponorený v liehu, aby sa s ním nič zvláštne neudialo. Ľudský život je život v kríze, život so všetkými problémami, ktoré prichádzajú každý deň.“

Účastníkom stretnutia združenia Retrouvaille pápež František poďakoval za ich prácu, povzbudil ich a zveril do ochrany Panny Márie a sv. Jozefa.

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

06 novembra 2021, 16:15