Deti z domova Foyer Nazareth v Brazzavile po prijatí zasielky liekov Deti z domova Foyer Nazareth v Brazzavile po prijatí zasielky liekov 

Pápež zaslal lieky do detského domova v Konžskej republike

Svätý Otec zaslal prostredníctvom svojho almužníka Mons. Krajewského a nunciatúry lieky detským sirotám do Konžskej republiky. Odpovedal tak na ich prosbu vyjadrenú v liste.

Darom od pápeža Františka boli najmä lieky na formu chronickej anémie - drepanocytózu, ktoré sú v chudobnej krajine cenovo nedostupné.

Balíkom z Vatikánu sa v domove Foyer Nazareth na periférii hlavného mesta Brazzaville veľmi potešili. Všetkých 22 detí po prijatí zásielky podpísalo ďakovný list zostavený riaditeľkou, rehoľnou sestrou Elise.

Detský domov, ktorý vedú rehoľné sestry, pomáha opusteným deťom, sirotám, či deťom, ktorých rodičia majú psychické poruchy.

„Vďaka tomuto gestu si uvedomujeme, že titul Vašej poslednej encykliky (Fratelli tutti) nie sú len prázdne slová, ale že je programom práce a misie, ktorú ste prijali od Cirkvi v mene Krista. Áno, potvrdzujeme, že sme všetci bratia“, píše riaditeľka domova v ďakovnom liste.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 októbra 2021, 14:41