Ilustračná snímka Ilustračná snímka

Pápež: Etická zodpovednosť vedcov zabrániť vývoju biologických zbraní

Na problematiku SARS-CoV-2/COVID-19, najmä otázky spojené s vývojom vakcín, ale aj širšie súvislosti tejto výzvy pre vedu sa zamerala Pápežská akadémia vied na práve prebiehajúcom plenárnom stretnutí. Pápež František akademikom zaslal posolstvo, v ktorom zdôrazňuje spravodlivý prístup k vakcínam a etickú zodpovednosť nielen politikov, ale aj samotných vedcov, aby zabránili nebezpečenstvu vývoja biologických zbraní.

Od stredy 7. októbra až do piatku sa koná plenárne zasadnutie Pápežskej akadémie vied (Pontifical Academy of Sciences) s témou „Veda a prežitie“. Debata akademikov z rozličných vedných odborov sa koná tento rok digitálnou formou. Vzhľadom na globálnu výzvu pandémie sa sústreďuje na problematiku SARS-CoV-2/COVID-19 a „vzťah medzi významnými rizikami pre život na tejto planéte a vedeckými príležitosťami čeliť im.“

Svätý Otec František v posolstve členom Pápežskej akadémie vied na čele s jej prezidentom, profesorom Joachimom von Braunom a kancelárom Mons. Marcelom Sánchezom Sorondom okrem iného píše:

„Vo svojom úsilí sa vo veľkej miere sústreďujete na štúdium nových imunologických a imunochemických spôsobov ako aktivovať vlastné obranné mechanizmy tela alebo ako zastaviť množenie infikovaných buniek. Študujete tiež ďalšie špecifické liečby, vrátane vakcín, ktoré sa teraz testujú v klinických testoch.“

Sociálny a medziľudský rozmer krízy pandémie

Pápež poukazuje na medziľudský a spoločenský rozmer krízy, hovorí o „sociálnej kríze“:

„Nemožnosť vidieť tvár toho druhého a považovanie ostatných ľudí za potenciálnych prenášačov vírusu je strašnou metaforou globálnej sociálnej krízy, ktorá musí trápiť každého, komu záleží na budúcnosti ľudstva.“

Ďalší dôraz pápež kladie na potrebu predísť znevýhodneniu určitých skupín v prístupe k liečbe:

„Napríklad systémy zdravotnej starostlivosti sa musia stať inkluzívnejšími a prístupnejšími pre znevýhodnené osoby a tých, čo žijú v krajinách s nízkym príjmom. Ak má mať niekto prednosť, nech je to ten najnúdznejší a najzraniteľnejší medzi nami. Podobne, keď budú k dispozícii vakcíny, musí k nim byť zabezpečený spravodlivý prístup bez ohľadu na príjem, vždy začínajúc od toho najposlednejšieho.“

V posolstve Svätý Otec použil aj slová zo svojej nedávno vydanej encykliky Fratelli tutti:

„Aké úžasné by bolo, keby vývoj vedeckých a technologických inovácií mohla sprevádzať väčšia rovnosť a sociálna inklúzia. Aké úžasné by bolo, popri tom ako objavujeme vzdialené planéty, nanovo objaviť potreby bratov a sestier, ktorí krúžia okolo nás!“ (č. ​​31).

Etická zodpovednosť vedcov zabrániť vývoju biologických zbraní

Pápež František tentoraz pridáva k svojim opakovaným výzvam na zastavenie vývoja nových jadrových zbraní aj zbrane biologické. V súvislosti s témou vzťahu vied a prežitia ľudstva upozorňuje, že „podobné scenáre by mohli vzniknúť v najšpičkovejších laboratóriách fyzikálnych i biologických vied“. A dodáva:

„Môžeme zostať ticho tvárou v tvár takýmto vyhliadkam? Akokoľvek veľká zodpovednosť tu môže ležať na politikoch, to však nezbavuje vedcov uplatnenia  ich vlastných etických zodpovedností v úsilí zastaviť nielen výrobu, vlastníctvo a používanie jadrových zbraní, ale aj vývoj biologických zbraní s ich potenciálom devastácie nevinných civilistov a skutočne aj celé národy.“

Svätý Otec František končí posolstvo členom Pápežskej akadémie vied vyprosovaním Božieho požehnania múdrosti, sily a pokoja a taktiež prosí o modlitbu za neho.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

08 októbra 2020, 13:13